faq-th

(Difference between revisions)

Jump to: navigation, search
(''Q How do I know if an idea for a Microformat has already been suggested in the past?'')
Line 117: Line 117:
เนื่องจากว่าไมโครฟอร์แมตมีพื้นฐานบนมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว (ลองดู [[process]] และ [[naming-principles]]) นี่เลยกลายเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือไมโครฟอร์แมต  อย่างที่ไรอัน คิงได้ว่าไว้ ปัญหานี้เป็น "ปัญหา" ที่มีอยู่แล้วและยังไม่ได้ถูกแก้ไขจาก HTML, CSS, HTTP และมาตรฐานอื่นๆที่อิงกับภาษาอังกฤษเป็นหลัก  กรุณาทำความเข้าใจว่านี่ไม่เกี่ยวกับการแปลข้อมูลให้เป็นภาษาต่างๆ - ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ดีซึ่งองค์กรที่สร้างมาตรฐานต่างๆ (เช่น W3C, IETF) ต่างก็สนับสนุนเป้าหมายนี้  ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวชื่อของ property และค่าที่อนุญาติสำหรับ property ในไมโครฟอร์แมต  ลองดู [[internationalization]] ด้วย
เนื่องจากว่าไมโครฟอร์แมตมีพื้นฐานบนมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว (ลองดู [[process]] และ [[naming-principles]]) นี่เลยกลายเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือไมโครฟอร์แมต  อย่างที่ไรอัน คิงได้ว่าไว้ ปัญหานี้เป็น "ปัญหา" ที่มีอยู่แล้วและยังไม่ได้ถูกแก้ไขจาก HTML, CSS, HTTP และมาตรฐานอื่นๆที่อิงกับภาษาอังกฤษเป็นหลัก  กรุณาทำความเข้าใจว่านี่ไม่เกี่ยวกับการแปลข้อมูลให้เป็นภาษาต่างๆ - ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ดีซึ่งองค์กรที่สร้างมาตรฐานต่างๆ (เช่น W3C, IETF) ต่างก็สนับสนุนเป้าหมายนี้  ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวชื่อของ property และค่าที่อนุญาติสำหรับ property ในไมโครฟอร์แมต  ลองดู [[internationalization]] ด้วย
-
===Q: ''How come microformats sometimes to linger as Drafts even though they seem usable?'' ===
+
===ถาม: ''ทำไมบางครั้งไมโครฟอร์แมตที่ดูเหมือนใช้งานได้แล้วกลับยังอยู่ในสถานะเป็นเอกสารฉบับร่างอยู่?'' ===
-
A: [http://microformats.org/wiki/faq#Q:_Who_controls_microformats.3F Tantek] went over this at the recent [http://2007.sxsw.com/interactive/programming/panels/?action=show&id=IAP060234 The Growth and Evolution of Microformats] panel at [http://en.wikipedia.org/wiki/South_by_Southwest SXSW]. He conveyed that it was important to have a basic software implementation -- even an experimental one -- before moving a format from Draft to Specification. It can sometimes be hard to recognize subtle inconsistencies within a format by eye; however, in the process of implementing a format-reader in code, inconsistencies (if any) can become much more noticeable (due to [[dry | DRY / Don't Repeat Yourself]], among other programming best practices). Then, once such a tool has been created (in effect, confirming the programmability of the format), it can be transitioned to a Specification (so as to encourage other machine-based implementations).
+
ตอบ: [http://microformats.org/wiki/faq#Q:_Who_controls_microformats.3F คุณแทนเทค]ได้พูดถึงเรื่องนี้ในการอภิปรายหัวข้อ[http://2007.sxsw.com/interactive/programming/panels/?action=show&id=IAP060234 The Growth and Evolution of Microformats] ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ในงานสัมนา [http://en.wikipedia.org/wiki/South_by_Southwest SXSW] โดยเขาได้อธิบายว่าก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะของไมโครฟอร์แมตจากเอกสารฉบับร่างเป็นมาตรฐานนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโปรแกรมที่นำฟอร์แมตนั้นไปใช้จริงๆก่อน ถึงแม้ว่าโปรแกรมนั้นจะยังเป็นตัวทดลองอยู่ก็ตาม  เหตุผลก็คือมันค่อนข้างยากที่จะเห็นช่องโหว่ในไมโครฟอร์แมตจากการอ่านและตรวจด้วยตาเปล่า แต่เมื่อได้ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านไมโครฟอร์แมตนั้นจริงๆ จะสามารถเห็นช่องโหว่และข้อผิดพลาดของฉบับร่างได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (สืบเนื่องจากหลักการ [[dry | DRY / Don't Repeat Yourself]]) หลังจากที่เครื่องมือสำหรับไมโครฟอร์แมตนั้นได้ถูกสร้าง (ซึ่งหมายความว่าฟอร์แมตนั้นเหมาะสมพอที่จะนำมาเขียนโปรแกรมต่างๆได้) ไมโครฟอร์แมตจึงจะเปลี่ยนสถานะจากเอกสารฉบับร่างเป็นมาตรฐาน (หรือ Specification) เพื่อนำไปสู่การเขียนโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป
== การสร้างและเสนอไมโครฟอร์แมตใหม่ ==
== การสร้างและเสนอไมโครฟอร์แมตใหม่ ==

Revision as of 04:30, 6 July 2008

คำถามที่ถูกถามบ่อยๆเกี่ยวกับไมโครฟอร์แมต

คุณสามารถดูคำถามที่ถูกถามบ่อยๆเกี่ยวกับไมโครฟอร์แมตได้ในหน้านี้ สำหรับคำถามจาก press กรุณาดู press-faq

ถ้าคุณกำลังหาไมโครฟอร์แมตสำหรับ mark up คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (FAQs) ลองอ่าน question-answer

Contents


คำถามเกี่ยวกับวิกิ

ถาม: ผมจะสร้างชื่อผู้ใช้ได้อย่างไร? ทำไมวิกิถึงไม่ให้ผมใช้ชื่อที่ผมระบุ?

ตอบ: ก่อนอื่นกรุณาอ่าน: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Username เราแนะนำให้คุณใช้ชื่อจริงมากกว่าชื่อเล่นหรือนามปากกา เนื่องจากการใช้ชื่อจริงส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบมากกว่า

ปัญหาที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่พบบ่อยที่สุดเวลาสร้างชื่อผู้ใช้คือลืมใช้ตัวอักษรตัวใหญ่สำหรับตัวอักษรแรกของชื่อผู้ใช้ ลองใช้ชื่อจริงของคุณในรูปแบบ WikiCase เป็นชื่อผู้ใช้, เช่น RyanKing

กลุ่มข่าว

ถาม: ผมได้เป็นสมาชิกกลุ่มข่าว แต่ทำไมผมไม่เห็นคำตอบของผมในกลุ่มข่าวเลย?

ตอบ: เราไม่ได้มีการควบคุมข้อความในกลุ่มข่าว microformats-discuss กลุ่มข่าวนี้จะรับข้อความจากสมาชิกเท่านั้น เพราะฉะนั้นคุณจะต้องส่งข้อความหากลุ่มข่าว microformats-discuss ผ่านอีเมล์ที่คุณใช้สมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น

ถาม: "The message's content type was not explicitly allowed" หมายความว่าอะไร?

ตอบ: กรุณาอ่าน กฏระเบียบการใช้กลุ่มข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

ห้ามใช้อีเมล์แบบ HTML หรือ RTF โปรแกรมเมล์ของคุณควรจะให้คุณสามาถเลือกที่จะส่งเมล์แบบ plain text ได้ ให้ส่งเมล์ในรูปแบบของ plain text เท่านั้น มิเช่นนั้นอาจไม่มีใครสามารถอ่านเมล์คุณได้

กลุ่มข่าวถูกเซ็ตค่าให้ตีกลับเมล์ที่ถูกส่งในรูปแบบของ text/html โดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นกรุณาตั้งค่าโปรแกรมเมล์คุณให้ส่งอีเมล์ในรูปแบบของ plain text

คำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครฟอร์แมต

ถาม: xxx หมายความว่าอะไร?

ตอบ: ลองดู อภิธานศัพท์.

ถาม: ใครใช้ไมโครฟอร์แมตบ้าง?

ตอบ: ลองดู รายชื่อผู้ใช้ดังๆ; ผู้ใช้ไมโครฟอร์แมตอื่นๆ และ เครื่องมือสำหรับไมโครฟอร์แมต

ถาม: ไมโครฟอร์แมตมีไว้เพื่ออะไร? และผมควรจะใช้ไมันเมื่อไร?

ตอบ: คุณกำลังเขียน HTML เพื่อแสดงข้อมูลที่มีความหมายเช่นที่อยู่ คุณถามตัวเองว่า: ผมต้องการจะ mark up ข้อมูลนี้ด้วย class เพื่อจัดรูปแบบด้วย CSS แล้วผมควรจะใช้อะไรเป็นชื่อ class เหล่านี้ดีล่ะ? คำตอบก็คือลองดูมาตรฐานไมโครฟอร์แมตที่เกี่ยวข้องดูสิ แล้วก็ใช้ชื่อ class ที่อยู่ในมาตรฐานนั้น เพียงเท่านี้คุณก็ไม่ต้องสร้าง class ของคุณเองขึ้นมา นอกจากนั้นหน้าเว็บของคุณยังมีความหมายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจ mark up ของคุณอีกด้วย

ไมโครฟอร์แมตถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลทีคุณเผยแพร่ออกไปมีความหมายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อ่านหน้าเว็บของคุณ มันเอื้อประโยชน์ให้โปรแกรมต่างๆ เช่น search engine สามารถใช้ข้อมูลที่คุณเผยแพร่ได้ดีขึ้น

ถาม: ไมโครฟอร์แมตขึ้นอยู่กับ (X)HTML หรือเปล่า?

ตอบ: ไมโครฟอร์แมตถูกสร้างมาให้ถูก embed ในรูปแบบต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น (X)HTML, RSS, Atom หรือที่ไหนก็ตามที่ใช้ (X)HTML ได้


ถาม: ผมจะช่วยสนับสนุนไมโครฟอร์แมตได้อย่างไร?

ตอบ: ลองดูที่ get-started ถ้าคุณอยากจะใช้งานไมโครฟอร์แมตด้วยตัวเอง และ งานที่ยังค้างอยู่ ถ้าคุณต้องการช่วยในการพัฒนาไมโครฟอร์แมต นอกจากนั้นลองดู http://microformats.org/discuss เพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับไมโครฟอร์แมต


ถาม: ผมอยากจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการไมโครฟอร์แมต ผมต้องทำอย่างไร?

ตอบ: ขอบคุณสำหรับความเต็มใจของคุณที่จะช่วยเหลือไมโครฟอร์แมต เราเพิ่งเริ่มก่อตั้งเว็บไซต์นี้มาไม่นาน และก็ได้ตัดสินใจว่าในระหว่างที่เรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรับเงินบริจากยังไง เราขอให้คุณบริจาคเงินให้กับมูลนิธิและโครงการอื่นๆก่อน (เช่น สภากาชาด)


ถาม: ไมโครฟอร์แมตไหนที่ถูกนำไปใช้งานแล้วบ้าง?

ตอบ: ลองดูหน้า implementations


ถาม: ผมควรจะใช้ไมโครฟอร์แมตอันไหน?

ตอบ: มีความเป็นไปได้ว่าเว็บไซต์ของคุณมีข้อมูลที่คล้ายคลึงกับไมโครฟอร์แมตหลายๆแบบอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น คุณคงมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล และ/หรือ ที่อยู่ติดต่อของเค้าที่ไหนซักที่ คุณสามารถ mark up ข้อมูลเหล่านี้ด้วย hCard (ลองดูหน้า hCard authoring สำหรับวิธีใช้งานอยางละเอียด หรือถ้าคุณกำลังจะประกาศข่าว (press release) ลองใช้ hAtom ดูสิ


ถาม: คุณมีตราไมโครฟอร์แมตที่ผมสามารถลิงก์มาจากหน้าเว็บหรือบล๊อกของผมหรือไม่?

ตอบ: เรามีตราอยู่ที่ buttons แต่เราเปิดรับตราใหม่ๆเสมอ! ส่งตราที่คุณทำมาให้เราได้เลย!


ถาม. มีเครื่องมืออะไรที่สนับสนุนการใช้งานไมโครฟอร์แมตบ้าง?

ตอบ. มีมากมายเลย...ลองดูที่ implementations

ถาม. มีวิธีไหนที่จะระบุได้บ้างว่าหน้าเว็บมี markup ที่สนับสนุนไมโครฟอร์แมต?

ตอบ. แอททริบิวท์ 'profile' ของ HTML HEAD สามารถบอกโปรแกรมต่างๆได้ว่าอาจจะมีไมโครฟอร์แมตอยู่ในหน้าเว็บ มาตรฐาน HTML ของ W3C ได้อธิบายเกี่ยวกับแอททริบิวท์ profile มากกว่านี้ และ คำอธิบายเกี่ยวกับ XMDP ก็เขียนเกี่ยวกับวิธีการใช้มัน

ถาม. จะดีกว่ามั๊ยถ้าผมจะใช้ URI เพื่อแทนข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แทนที่จะใช้ชื่อ class แบบไมโครฟอร์แมต?

ตอบ. โดยทั่วไปแล้วเราคิดว่ามันยุ่งยากกว่า และก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนที่ตีพิมพ์ข้อมูลที่จะต้องใช้ URI แทนที่ class

คนที่ตีพิมพ์ข้อมูลภูมิศาสตร์ไม่ได้ตีพิมพ์ลิงก์ไปหาข้อมูลเหล่านั้น พวกเค้าตีพิมพ์ *เนื้อหา* ที่เกียวกับข้อมูล ภูมิศาสตร์ ต่างหาก

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้แต่งคือทิ้งข้อมูลที่ตีพิมพ์ในเนื้อหาและ mark up เนื้อหาภูมิศาสตร์นั้นด้วย class ที่มีความหมายแทนที่จะย้าย (หรือคัดลอก) เนื้อหาไปไว้ใน URI

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าคุณต้องการจะสร้างลิงก์เพื่อเปิดแผนที่ไปที่จุดภูมิศาสตร์นั้นๆหรือเปล่า ในกรณีนี้การใช้งานลิงก์เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่เดียว เพราถ้าคุณบังคับผู้ใช้ให้ต้องใช้ โปรโตคอล "geo:" แทน "http:" คุณคงทำให้ผู้ใช้งานรำคาญตายแน่ๆ

ถาม: ใครเป็นคนควบคุมไมโครฟอร์แมต?

ตอบ: An open community. Microformats are open standards licensed under Creative Commons Attribution. Much of the work here was begun on Technorati's Developer Wiki, but Technorati has since divested control of these microformat standards to the open community here. The microformats.org domain is registered to Rohit Khare (see Whois microformats.org), CommerceNet is graciously hosting the servers, but claims no control over microformat standards. Anyone may follow the established process and contribute towards the development of microformat standards.

Any required governance of the microformats IRC channel, wiki, and mailing lists (and very little has been required) is discussed by a group of volunteer administrators, who are listed on that page.

ถาม: ใครเป็นนายทะเบียนของไมโครฟอร์แมต?

ตอบ: ไม่มีนายทะเบียนกลางสำหรับไมโครฟอร์แมต การลงทะเบียนของไมโครฟอร์แมตนั้นเป็นแค่การแจกจ่ายกันโดยใช้โปรไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ลองดู http://microformats.org/wiki/profile-uris และ http://gmpg.org/xmdp/

ความขัดแย้งและความเข้ากันได้ในการใช้งานถูกจัดการผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าระบบการลงทะเบียนแบบเป็นทางการ โปรไฟล์ของไมโครฟอร์แมตปัจจุบันอยู่ที่ http://gmpg.org, http://w3.org, และ http://microformats.org.

ถาม: ถ้าอย่างนั้นไมโครฟอร์แมตหลายๆอันที่มีชื่อเดียวกันก็ได้หรือ?

ตอบ: ใช่แล้ว แต่เราหวังว่าชุมชนที่ microformats.org จะสามารถทำหน้าที่นำคนจากหลากหลายที่ๆสนใจในไมโครฟอร์แมตมาร่วมในการออกความเห็นและตอบคำถามข้อนี้ร่วมกัน ตราบใดที่แต่ละไมโครฟอร์แมตมีโปรไฟล์ที่ถูกต้อง ไมโครฟอร์แมตนั้นๆก็สามารถถูกนำไปใช้ได้

ถาม: ผมจะรู้ได้ยังไงว่าไมโครฟอร์แมตในเนื้อหาของผมถูกต้องหรือเปล่า?

ตอบ: ณ​ ปัจจุบัน ยังไม่มีเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องทั่วไปสำหรับทุกไมโครฟอร์แมต (ลองดู สิ่งที่ต้องทำ - สำหรับทุกไมโครฟอร์แมต) อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบบางไมโครฟอร์แมตอยู่ที่หน้า implementations ที่จะสามารถช่วยให้คุณตรวจสอบความถูกต้องได้ โอเปอร์เรเตอร์ ก็เป็นอีกเครื่องมือนึงที่สามารถ parse ไมโครฟอร์แมตโดยทั่วๆไปได้ค่อนข้างดี สำหรับ hCard ลองดู บริการ Technorati Contacts Feed สำหรับ hCalendar ลองดู บริการ Technorati Events Feed นอกจากนั้นการส่งตัวอย่างของคุณไปที่ กลุ่มข่าว microformats-discuss และเพิ่มตัวอย่างไปไว้ในส่วน ตัวอย่าง/การใช้งาน ของแต่ละหน้ายังทำให้ชุมชมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและตรวจความถูกต้องให้กับคุณได้เหมือนกัน

ถาม: ไมโครฟอร์แมตจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเข้าใจทางภาษาได้ยังไง?

เราจำเป็นที่จะต้อง "บังคับ" นักพัฒนาเว็บที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานให้ใช้อะไรเช่น class="name" (แทนที่จะเป็น "namen" หรือ "nom") เพื่อให้เนื้อหาของเค้าสามารถถูกทำดัชนีโดย search agents ด้วยหรือ?

ตอบ: ใช่แล้ว แต่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้คำภาษาอังกฤษอย่าง "class", "span" หรือ "head" ปัญหานี้ได้มีการถกเถียงกันในกลุ่มข่าว microformats-discuss ในเรื่อง "Language Maps" แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการถกเรื่องนี้เหมือนกัน บางคนก็ได้บอกมาว่าไมโครฟอร์แมตใช้ชื่อภาษาอังกฤษสำหรับ properties และพวกเค้าต้องการให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) ได้ด้วย และก็จะสร้าง mapping ระหว่างภาษาเหล่านั้น

เนื่องจากว่าไมโครฟอร์แมตมีพื้นฐานบนมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว (ลองดู process และ naming-principles) นี่เลยกลายเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือไมโครฟอร์แมต อย่างที่ไรอัน คิงได้ว่าไว้ ปัญหานี้เป็น "ปัญหา" ที่มีอยู่แล้วและยังไม่ได้ถูกแก้ไขจาก HTML, CSS, HTTP และมาตรฐานอื่นๆที่อิงกับภาษาอังกฤษเป็นหลัก กรุณาทำความเข้าใจว่านี่ไม่เกี่ยวกับการแปลข้อมูลให้เป็นภาษาต่างๆ - ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ดีซึ่งองค์กรที่สร้างมาตรฐานต่างๆ (เช่น W3C, IETF) ต่างก็สนับสนุนเป้าหมายนี้ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวชื่อของ property และค่าที่อนุญาติสำหรับ property ในไมโครฟอร์แมต ลองดู internationalization ด้วย

ถาม: ทำไมบางครั้งไมโครฟอร์แมตที่ดูเหมือนใช้งานได้แล้วกลับยังอยู่ในสถานะเป็นเอกสารฉบับร่างอยู่?

ตอบ: คุณแทนเทคได้พูดถึงเรื่องนี้ในการอภิปรายหัวข้อThe Growth and Evolution of Microformats ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ในงานสัมนา SXSW โดยเขาได้อธิบายว่าก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะของไมโครฟอร์แมตจากเอกสารฉบับร่างเป็นมาตรฐานนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโปรแกรมที่นำฟอร์แมตนั้นไปใช้จริงๆก่อน ถึงแม้ว่าโปรแกรมนั้นจะยังเป็นตัวทดลองอยู่ก็ตาม เหตุผลก็คือมันค่อนข้างยากที่จะเห็นช่องโหว่ในไมโครฟอร์แมตจากการอ่านและตรวจด้วยตาเปล่า แต่เมื่อได้ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านไมโครฟอร์แมตนั้นจริงๆ จะสามารถเห็นช่องโหว่และข้อผิดพลาดของฉบับร่างได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (สืบเนื่องจากหลักการ DRY / Don't Repeat Yourself) หลังจากที่เครื่องมือสำหรับไมโครฟอร์แมตนั้นได้ถูกสร้าง (ซึ่งหมายความว่าฟอร์แมตนั้นเหมาะสมพอที่จะนำมาเขียนโปรแกรมต่างๆได้) ไมโครฟอร์แมตจึงจะเปลี่ยนสถานะจากเอกสารฉบับร่างเป็นมาตรฐาน (หรือ Specification) เพื่อนำไปสู่การเขียนโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป

การสร้างและเสนอไมโครฟอร์แมตใหม่

Q. I would like to author a new microformats open standards specification for my site/business. How do I get started?

A. The first thing to do before attempting a new microformat open standard is to make as much use of POSH and existing microformats open standards as possible in whatever site you are looking to mark up with your new microformat, as a way of learning what is left to be done. That is, at a minimum first:

Then join the microformats discuss list, and ask folks what they think of your use of the microformats and if it can be improved.

From that experience you will then be able to figure out what is left to be specified. Otherwise it is too hard to approach the "whole problem".

Once you have completed that, take a look at the microformats process for how to walk through the steps of creating a new microformat, and note the specific problem you are trying to solve to the microformats-discuss list. This will help you find more people to help you solve the problems you are trying to solve.

ถาม ผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอเดียสำหรับไมโครฟอร์แมตถูกเสนอมาแล้วหรือยัง?

ตอบ. ลองเช็ครายชื่อไมโครฟอร์แมตที่ถูกเสนอและตอบปฏิเสธที่

Q. What if I can't find real-world examples of a standard I'd like to propose?

A. If we can't find real-world examples of the types of data a proposal would address, it's probably not suitable for a microformat. If we only can't find real-world examples of the specific markup a proposal would use for that data, however, that's not really a problem. It's actually the lack of such standard markup in real-world publishing around a specific problem that suggests the need for increased consensus.

คำถามเจาะจงเกี่ยวกับไมโครฟอร์แมต

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับไมโครฟอร์แมตอันใดอันหนึ่ง ลองเช็คที่คำถามที่ถูกถามบ่อยๆสำหรับไมโครฟอร์แมตนั้นๆดูสิ

Class interactions

Q. Are there issues with page styling when specific class values are used?

A. There might be. However, any such issues can be easily (trivially) worked around by using contextual selectors.


Q. How does the use of class values for semantics interact with the use of class values for attaching CSS styles?

A. The class attribute takes a space separated set of class names HTML4 reference. Thus both author and microformat defined class names may be used in the same class attribute. In addition, microformat class names provide the author with a consistent set of class names to use for styling. If the author is already using using specific class names, they can continue to do so, and include microformat class names. If the author is already using a class name that happens to also be a microformat class name, then the author may want to consider using contextual CSS class selectors to make sure that avoid any unintentional styling effects.

See also:


<div> and <span> semantics

Q. Is it semantically meaningless to use divs?

A. Yes, both <div> and <span> have nearly no semantics. <div> can be used to represent a "division" of the page content. Similarly <span> can be used to reperesent that that "span" of text has some meaning, but the specifics of what that meaning is undefined by the <span>.


Q. Does the use of <div> and <span> elements add any semantics to web pages?

A. According to the HTML 4 spec, <div> and <span> "offer a generic mechanism for adding structure to documents." Their only meaning is in dividing documents into sections, and as such, their presence implies that the content within has a specific, but undefined by the element markup, semantic. Thus they are nearly semantic-free.

Q. Why do the examples on the wiki use <span> and <div> for nearly everything?

A. <span> and <div> are generic elements in HTML. When you use microformats, you should pick the most specific semantic element available for the semantics you are trying to express. You might, for example, apply class="vevent" to a <tr>, or class="vcard" to a <p>.

Class semantics

Q. How will microformat class names impact page size?

A. You probably won't notice any impact on page size when authoring with microformats. Our experience is that people use comparably sized class names, and semantic class names are now considered an industry best practice. Some sites are successfully publishing millions of microformats, and we haven't heard any complaints yet. You are more likely to gain space savings by more fully adopting the principles of microformats, and eliminating tables for layout. TODO: Consider creating a new section for web authoring tips? Or at least linking to another site that advocates good authorship.

Q. Can an element have more than one class

A. Yes, the class attribute can contain a space delimited list of classes. For example:

  <p class="todo idea">Write high quality and simple mark-up.</p>

See W3C HTML 4.01 Specification: 7.5.2 Element identifiers: the id and class attributes

Q. Do (X)HTML class names have semantics?

A. The HTML4 specification does not define any particular class values REF, nor does it define any particular semantic for class values REF, except that they "may be used for general user agent processing" REF. However, the " draft of "Hypertext Links in HTML", allows for a "profile" to define meanings for those classes. XMDP is a format for defining meta data profiles for (X)HTML, and thus an XMDP profile can be used to define the meanings of class names.

See also:

Q. I thought one of the main goals of CSS was to separate data from presentation. Isn’t this sneaking presentation back into data?

A. This is a quite commonly expressed objection to the way microformats uses class, but it's based on a misunderstanding of the way the class attribute in HTML was designed. Yes, class is very commonly,and appropriately used by web designers in conjunction with CSS to style pages, and in truth, it is often overused for that, but despite this, class, according to the HTML specification "has several roles in HTML", including "for general purpose processing by user agents".

Microformats utilize this second aspect of the class (and id) attribute, and do so legitimately. It is not an abuse of the class or id attribute to use it to add semantic context to a document. Nor is the use of class in and of itself presentational - in fact, it is an important mechanism for separating presentation from structured content.

For some more on using class semantically, here are some articles

Q. Should human readable data go into class names?

A. No. We should not put human readable data into the class attribute, because it puts human-readable data in a spot that's no longer visible. See the principles.

Q. Follow-up. How is that different from putting human readable data into the title attribute?

A. The title attribute is displayed in tool-tips in the overwhelming majority of browsers in use and thus is quite semi-visible, and thus human verifiable by casual users. The class attribute is not displayed in a tool-tip or any other user interface (not withstanding developer interfaces like view source).

Microformats and Spam

Q. Given that Google now looks at hidden content as potential spam, will invisible microformats be considered spam?

A. It is advisable not to hide information in your site, regardless of whether it is microformatted or not. Microformats provide a mechanism for marking up visible content. Any mechanism for embedding invisible or hidden content risks being considered spam due to the fact that invisible (meta)data inevitably ends up being abused. Avoid invisible (meta)data. Publish visible data.

Design Patterns with Abbr & Title

Q. Why is ABBR being used when the title attribute is available on all HTML elements?

In the datetime design pattern the title attribute is used for the value of the property and the node value is used as the display value. <abbr title="value-here">Display-Here</abbr>.

A. The short answer is that <abbr> has the correct semantics.

The longer answer is that the value is often an abbreviated version of the formal value. Of course, if you don't want to use an <abbr>, you can use another element like this:

<abbr title="2006-12-31T12:59:59Z" class="dtstamp">New Year</abbr>

<span class="dtstamp">2006-12-31T12:59:59Z</span>

In addition, microformats encourage the content to be visible and thus prefer the text of an element rather than using the 'title' attribute or any other less visible alternative. The exception is made for datetimes and abbr due to the fact that microformats are for humans first, machines second. Thus the content of the abbr element is used to provide human visible content and the machine equivalent is placed in the less visible (but still easily verifiable) 'title' attribute.

Nesting of elements

Q. It seems that <span class="vcard fn org" id="club">...</span> should work. Is this correct?

A. No. See hcard-faq#nesting-properties.

See Also

faq-th was last modified: Wednesday, December 31st, 1969

Views