what-are-microformats-th

(Difference between revisions)

Jump to: navigation, search
(Andy Mabbett)
(Guillaume Lebleu)
Line 100: Line 100:
== Guillaume Lebleu ==
== Guillaume Lebleu ==
-
<blockquote style="font-size:larger">Microformats are simple standardized annotations of content available on the Web that provide a practical solution today to more productive and decentralized Web-based information search and sharing. </blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger">ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีให้หมายเหตุประกอบง่ายๆสำหรับเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น</blockquote>
-
<blockquote style="font-size:larger">In other words, Microformats allow you today to copy/paste information from a Web page, for instance someone's contact information from their blog to your address book, instead of manually retyping it. Eventually, microformats will allow anyone to make the information they publish easily sharable and searchable (products, events, resume, etc.) without having to duplicate and maintain up-to-date their data in centralized databases.</blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger">หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ไมโครฟอร์แมตทำให้คุณสามารถคัดลอกและแปะข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บ เช่นข้อมูลติดต่อของเจ้าของบล๊อก เข้าไปไว้ในโปรแกรม address book ของคุณแทนที่จะต้องคัดลอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ด้วยมือ  ในเวลาอันใกล้ ไมโครฟอร์แมตจะทำให้ทุกคนสามารถทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่สามารถถูกค้นหาและแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์, เหตุการณ์และกิจกรรม, resume, ฯลฯ.) โดยที่ไม่ต้องคัดลอกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลกลาง</blockquote>
== BenWest ==
== BenWest ==

Revision as of 13:34, 5 May 2008


ถ้าคุณเพิ่งมาเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก อย่าลืมอ่าน คำแนะนำ ก่อน

อะไรคือไมโครฟอร์แมต?

Contents


ความหมาย

ความหมายปัจจุบันของไมโครฟอร์แมตที่ หน้าแรก อธิบายว่า:

ไมโครฟอร์แมตเป็นกลุ่มของรูปแบบข้อมูลที่เรียบง่ายและเปิดกว้าง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนใช้งานเป็นหลัก และให้อุปกรณ์ต่างๆใช้งานรองลงมา มันเป็นรูปแบบที่สร้างบนมาตรฐานต่างๆที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว

เขียนโดย คุณแดน ซีเดอร์โฮลม์ (Dan Cederholm) ด้วยความช่วยเหลือจากคุณแทนเทค เซลลิค (Tantek Çelik) สำหรับเปิดตัว microformats.org วันที่ 20 มิถุนายน 2548

จากกลุ่มข่าว

ไมโครฟอร์แมตเป็นเหมือนวิธีที่เรียบง่ายในการให้ความหมาย (semantic) สำหรับข้อมูลต่างๆกับ HTML เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา

จากใครซักคนในกลุ่มข่าว microformats-discuss กรุณาลิงก์หรือระบุชื่อคนที่ให้ความหมายนี้ด้วยถ้าคุณรู้

อื่นๆจากกลุ่มข่าว

ความหมายนึงที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายจาก กลุ่มข่าว (ลองดูที่: mailing-lists) คือ "วิธีที่เรียบง่ายในการให้ความหมาย (semantic) สำหรับข้อมูลต่างๆกับ HTML เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา" หรือถ้าจะเจาะจงกว่านั้น ก็สามารถหมายความได้ว่า:

วิธีที่เรียบง่าย
สำหรับให้ความหมาย
ของข้อมูลบางอย่าง
ในเอกสาร (X)HTML/XML, Atom/RSS feeds, และ "plain" XML ที่คนสามารถอ่านเข้าใจได้
โดยใช้เนื้อหาที่มีอยู่แล้วตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ผ่านการใช้ชื่อ class ที่กระชับและได้ใจความ
มีรากฐานอยู่บนมาตรฐานที่มีอยู่และและเข้ากันได้ดี (interoperable)
เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา
ทรัพยากร เครื่องมือ และบริการต่างๆในวงกว้าง

http://microformats.org/discuss/mail/microformats-discuss/2005-September/000922.html โดย Dr. Ernie Prabhakar

"หรือคุณแค่อยากจะใช้เบราเซอร์คุณเพื่ออ่านเว็บอย่างเดียว? นั่นมันเหมือนยุค 90 เลยนะ" -- มาร์ค พิลกริม (Mark Pilgrim)

คริส เมสซิน่า (Chris Messina)

ไมโครฟอร์แมตเป็นเหมือนรหัสง่ายๆที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุข้อมูลจำเพราะเจาะจงบางชนิด เช่นบุคคลหรือเหตุการณ์ ในหน้าเว็บของคุณ

แทนเทค เซลลิค (Tantek Çelik)

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีที่จะตีพิมพ์และแบ่งปันข้อมูลผ่านเว็บด้วยความถูกต้องมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทต้องการที่จะให้ข้อมูลติดต่อถูกหาเจอได้ง่ายขึ้น ก็จะกระจายข้อมูลเหล่านี้ด้วย hCard ถ้าองค์กรกำลังวางแผนกิจกรรมต่างๆและต้องการให้คนได้รับรู้และเพิ่มเหตุการณ์เหล่านี้เข้าไปในปฏิทินของพวกเค้า บริษัทก็จะตีพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับอีเวนต์หรือกิจกรรมเหล่านี้ด้วย hCalendar สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนต่างๆ เมื่อไรที่พวกเค้าต้องการเข้าพวกกับผู้นำการเมือง หรือสนับสนุนมาตรากฏหมาย ฯลฯ และอยากให้การประเมินผล/บทวิจารณ์/การให้เรตติ้งสำหรับคนหรือกฏหมายนั้นๆให้ถูกหาได้ง่ายขึ้น พวกเค้าก็จะตีพิมพ์ความคิดเห็นเหล่านั้นด้วย hReview เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้ เครื่องมือและการบริการต่างๆที่สนับสนุนไมโครฟอร์แมต

หัวใจหลักก็คือ ไมโครฟอร์แมตเป็นสิ่งที่เรียบง่าย...ง่ายพอที่องค์กรหรือผู้เขียน/ออกแบบเว็บ สามารถที่จะนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง การเพิ่มไมโครฟอร์แมตง่ายกว่าการตีพิมพ์ RSS feed ซะด้วยซ้ำ คุณไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ ใครก็ตามที่สามารถเขียน (X)HTML+CSS ได้ก็สามารถใช้งานไมโครฟอร์แมตได้

จากการสนทนา IRC วันที่ 6 มิถุนายน 2549 เพื่ออธิบายไมโครฟอร์แมตให้ "knowprose" เข้าใจ Update 2006-06-07: บล๊อกของ knowprose Making Sense of Microformats: Have Data, Will Find It.


ไมโครฟอร์แมตเป็นชื่อของคลาส (class) ที่ใช้ใน (X)HTML ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีต เพื่อขยายความหมายของ (X)HTML และทำให้ผู้เขียนสามารถตีพิมพ์เนื้อหาที่มีความถูกต้องมากขึ้น เช่นเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ บทวิจารณ์ ฯลฯ

จากบทสนทนา IRC วันที่ 28 กรกฏาคม 2549 กับ tcaspers ที่ irc.freenode.net/#wasp.


ไมโครฟอร์แมตคือวิธีที่จะเพิ่มความหมายให้กับหน้าเว็บนอกเหนือจากการใช้หัวข้อ (headings) และย่อหน้า (paragraphs) ทำให้คุณสามารถให้ความหมายสำหรับบุคคล บริษัท เหตุการณ์ ความคิดเห็น บทวิจารณ์ แทก ฯลฯ

จากการสนทนาผ่าน instant message วันที่ 6 กรกฏาคม 2550

ดรูว์ แมคเลลแลน (Drew McLellan)

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีที่จะแปะความหมายเพิ่มเติมเข้าไปให้กับข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนหน้าเว็บ ความหมายนี้เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และมีประโยชน์ทั้งสำหรับอ่านโดยทั้งคนและอุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่แล้ว เราเพิ่มความหมายโดยการเพิ่มชื่อพิเศษเป็นค่าสำหรับแอททริบิทว์ class ของ XHTML markup

จากบทสนทนาใน IRC

แอรอน กุสตาฟสัน (Aaron Gustafson)

พูดง่ายๆ: "ไมโครฟอร์แมตคือรหัสสำหรับการให้ความหมาย" -- Aaron Gustafson


Alok Jain

ไมโครฟอร์แมตเป็นโครงสร้าง (framework) ที่กำลังพัฒนาเพื่อใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆ เช่น hCard ให้โครงสร้างสำหรับอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล บริษัท ที่อยู่ติดต่อ ฯลฯ

ในความคิดเห็นของผม ไมโครฟอร์แมตมีประโยชน์สองทาง คือ:

Alok Jain

เดฟ แซนฟอร์ด (Dave Sanford)

คริสได้ขอให้ผมให้ 'ความหมาย' แต่ผมอยากให้มองว่ามันเป็นการกรั่นกรองสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่า ว่า:

“ไมโครฟอร์แมตคือวิธีที่จะระบุและทำเครื่องหมายให้กับกลุ่มข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆเพื่อที่จะทำให้มันง่ายสำหรับทั้งคนและเครื่องในการหาข้อมูลเหล่านั้นและกระจายมันไปบทเว็บ”

แอนดี้ แม็บเบ็ทท (Andy Mabbett)

อันนี้คือความเข้าใจของผมจากประโยคเปิดตัว จาก:

ไมโครฟอร์แมตเป็นรูปแบบของข้อมูลที่เรียบง่ายซึ่งมีพื้นฐานบนมาตรฐานที่ใช้กันอยู่แล้วอย่างแพร่หลาย

เป็น:

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีเพิ่ม markup ให้ข้อมูลที่มีความหมายสำหรับผู้คน เช่นเหตุการณ์ ที่อยู่ติดต่อ หรือหน้าเว็บ เพื่อที่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถถูกนำไปค้นหาและใช้โดยซอฟท์แวร์ต่างๆ และยังสามารถถูกนำไปสร้างดัชนีและนำไปอ้างอิงได้อีกด้วย

ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ด้วย:

ทางเทคนิคแล้ว ไมโครฟอร์แมตก็เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเพิ่ม markup ที่มีความหมายโดยใช้แค่ (X)HTML มาตรฐานบวกกับชื่อของ class ที่อยู่ในไมโครฟอร์แมต ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิดที่ใครๆก็สามารถนำไปใช้ได้

หลักการ:

Guillaume Lebleu

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีให้หมายเหตุประกอบง่ายๆสำหรับเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ไมโครฟอร์แมตทำให้คุณสามารถคัดลอกและแปะข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บ เช่นข้อมูลติดต่อของเจ้าของบล๊อก เข้าไปไว้ในโปรแกรม address book ของคุณแทนที่จะต้องคัดลอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ด้วยมือ ในเวลาอันใกล้ ไมโครฟอร์แมตจะทำให้ทุกคนสามารถทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่สามารถถูกค้นหาและแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์, เหตุการณ์และกิจกรรม, resume, ฯลฯ.) โดยที่ไม่ต้องคัดลอกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลกลาง

BenWest

A microformat is a specific collection of names, values, and accompanying structure defined through rigorous market research intended to consider pervasive use of semantic html that increases data fidelity in HTML-borne data widely distributed on the web. Microformats are more than one of these, eg "hcard and hcal are microformats."

DerrickPallas

microformats are semantics with momentum, a codification of what everyone did anyway. They are what works, written down.

Alessandro Martin

Microformats are frames for your contents. Using microformats you tell, in a way both humans and machines can understand, what is the basic meaning of what you are writing in a web document.

written by Alessandro Martin.

อลัน โฮแกน (Alan Hogan)

ไมโครฟอร์แมตเป็นใบรับประกันว่าใครก็ตามที่ต้องการสามารถึงเอาข้อมูลบางชนิดจากเว็บของคุณโดยไม่ต้องห่วงว่าเมื่อคุณออกแบบเว็บของคุณใหม่ เค้าจะต้องเขียน parser สำหรับดึงข้อมูลเหล่านั้นใหม่เหมือนกัน

สำหรับคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครฟอร์แมตเปรียบเสมือนจาวามากกว่าระบบปฏิบัติการ คุณเขียนโปรแกรมจาวาแค่ครั้งเดียวและเอามันไปรันบนแมค วินโดว์ ไลนุกซ์ โซลาริส ฯลฯ ข้อมูลที่ใช้ไมโครฟอร์แมตเพียงแค่ถูกเขียนครั้งเดียว และก็สามารถเข้าใจได้โดยทั้งคนและคอมพิวเตอร์

เขียนโดย อลัน โฮแกน (Alan Hogan).

Hugh Macleod

1385900792_0769162b18.jpg

2007 September by Hugh Macleod.

โทบี อิงค์สเตอร์ (Toby Inkster)

คุณรู้หรือเปล่าว่าเนื้อหาที่คุณมีอยู่แล้วในหน้าเว็บคุณน่ะ...ไมโครฟอร์แมตบอกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเนื้อหาพวกนั้นหมายความว่าอะไรแหละ

เพิ่มความหมายของคุณที่นี่

ไมโครฟอร์แมตคือ...(ใส่ความหมายของคุณที่นี่)

เขียนโดยคุณ

Note: คุณสามารถอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายที่อยู่ในหน้านี้ได้ที่หน้า definition-feedback กรุณาเพิ่มความคิดเห็นของคุณที่หน้านั้น (แทนที่จะแทรกเข้าไปในหน้านี้)

ลิงค์อื่นๆ

ฉบับแปลของหน้านี้

what-are-microformats-th was last modified: Wednesday, December 31st, 1969

Views