Θέμα: Re: [uf-discuss] Expressing an event that only has an end date?

Dimitrios Zachariadis telemetry_mail at yahoo.gr
Wed Jan 24 02:56:48 PST 2007


--- Michael MD <mdagn at spraci.com> έγραψε:

> > --- this is when you will have to give an ISO date
> of what you think
> > best respresents that season.
> >
> 
> I hope this won't encourage people to put in
> approximate dates (as full 
> dates) to represent a month when the day of the
> month is not known when 
> marking up future events that may end up being
> aggregated into listings 
> somewhere.
> 
> It may result in people turning up to events on the
> wrong dates if the dates 
> end up being shown with a (possibly wrong) day of
> month!!!

On the other hand, many historical events have
abbreviated dates like, "in March 1789" or "-0480" (BC
obviously), so it's good to be able to express that,
though I'd use "dtstamp" for the above.

Dimitrios


	

	
		
___________________________________________________________ 
Χρησιμοποιείτε Yahoo!; 
Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύματα (spam); Το Yahoo! Mail 
διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών 
μηνυμάτων http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr More information about the microformats-discuss mailing list