Difference between revisions of "hcard-th"

From Microformats Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 164: Line 164:
 
Categories in hCard {{may}} be represented by tags with [[rel-tag]]. When a category property is a rel-tag, the tag (as defined by rel-tag) is used for that category.
 
Categories in hCard {{may}} be represented by tags with [[rel-tag]]. When a category property is a rel-tag, the tag (as defined by rel-tag) is used for that category.
  
=== type subproperty values ===
+
=== ค่าของคุณสมบัติย่อย type ===
The 'type' subproperty in particular takes different values depending on which property it is a subproperty of. These 'type' subproperty values are case-INSENSITIVE, meaning "Home" is the same as "home", as well as multivalued, e.g. a tel can be home and preferred:
+
ค่าของคุณสมบัติย่อย 'type' (ชนิด) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหลักที่ใช้มัน ค่าของ 'type' ไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ หมายความว่าค่า "Home" มีค่าเท่ากับ "home" นอกจากนั้นค่าของ 'type' ก็สามารถมีได้หลายค่า เช่น. เบอร์โทรศัทพ์ (คุณสมบัติ tel) สามารถเป็นได้ทั้งเบอร์บ้าน (home) และเบอร์ติดต่อหลัก (preferred):
  
 
vCard:
 
vCard:
Line 179: Line 179:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
This could be displayed as:
+
ซึ่งสามารถแสดงผลได้เป็น:
  
 
<div style="border: thin dashed black; width: 95%; padding: .5em 1em; ">
 
<div style="border: thin dashed black; width: 95%; padding: .5em 1em; ">
Line 187: Line 187:
 
</div>
 
</div>
  
==== type with unspecified value ====
+
==== คุณสมบัติที่ไม่ระบุค่า ====
When the type of a property is specified, and there is no explicit value specified, then everything in the property except for the type is considered the value of the property. E.g.
+
เมื่อมีการระบุคุึณสมบัติย่อย 'type' แต่ไม่มีการระบุค่าขอบคุณสมบัติย่อยนี้ผ่าน 'value' ให้ถือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในคุณสมบัติหลักเป็น 'value'  ยกตัวอย่างเช่น
  
 
<pre><nowiki>
 
<pre><nowiki>
Line 194: Line 194:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
is equivalent to:
+
มีค่าเท่ากับ:
  
 
<pre><nowiki>
 
<pre><nowiki>
Line 200: Line 200:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
And thus the type is "home" and the value is "+1.415.555.1212".
+
ซึ่งหมายความว่าชนิดของเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นโทรศัพท์บ้าน ("home") และค่าของมัน ("value") ก็คือ "+1.415.555.1212".
  
==== adr tel email types ====
+
==== type สำหรับคุณสมบัติ adr tel และ email ====
The following lists are ''informative''. See [[rfc-2426|RFC2426]] sections 3.2.1 ADR, 3.3.1 TEL, and 3.3.2 EMAIL respectively for normative type values. They are repeated here for convenience. Default type subproperty value(s) is(are) first in each list and indicated in ALL CAPS.  types may be multivalued.
+
รายละเอียดด้านล่างมีไว้เพื่อ ''ให้ข้อมูลอ้างอิง'' กรุณาดู [[rfc-2426|RFC2426]] บทที่ 3.2.1 ADR, 3.3.1 TEL, และ 3.3.2 EMAIL เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลในที่นี้ได้ถูกคัดลอกมาเพื่อความสะดวกในการอ่าน
  
* adr type: INTL, POSTAL, PARCEL, WORK, dom, home, pref
+
ค่าที่เลือกโดยอัตโนมัติหรือค่า default คือค่าแรกที่อยู่ในแต่ละรายการด้านล่างและเขียนด้วยตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด  คุณสมบัติย่อย 'type' สำหรับคุณสมบัติเหล่านี้สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งค่า
* tel type: VOICE, home, msg, work, pref, fax, cell, video, pager, bbs, modem, [http://flickr.com/photos/tags/carcellphone/ car], isdn, pcs
+
 
* email type: INTERNET, x400, pref, "other IANA registered address types"
+
* ค่าของ 'type' เมื่อใช้กับคุณสมบัติ adr: INTL, POSTAL, PARCEL, WORK, dom, home, pref
 +
* ค่าของ 'type' เมื่อใช้กับคุณสมบัติ tel: VOICE, home, msg, work, pref, fax, cell, video, pager, bbs, modem, [http://flickr.com/photos/tags/carcellphone/ car], isdn, pcs
 +
* ค่าของ 'type' เมื่อใช้กับคุณสมบัติ email: INTERNET, x400, pref, "other IANA registered address types"
  
 
=== XMDP Profile ===
 
=== XMDP Profile ===

Revision as of 14:42, 18 May 2008

hCard

Contents

hCard เป็นรูปแบบไมโครฟอร์แมตที่เรียบง่ายที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้คน บริษัท องค์กร และสถานที่ hCardใช้คุณสมบัติต่างๆจากมาตรฐาน vCard (ใน RFC2426) และใช้งานผ่าน HTML หรือ XHTML

hCard เป็นหนึ่งในไม่กี่มาตรฐานเปิดใน ไมโครฟอร์แมต ที่เหมาะสำหรับการนำไป embed ใน HTML, XHTML, Atom, RSS, และ XML

อยากจะเริ่มเขียน hCard แล้วหรือยัง? ลองดูที่ เครื่องมือสร้าง hCard เพื่อสร้างที่อยู่ติดต่อ หรือจะลองอ่าน เกร็ดในการสร้าง hCard เพื่อ mark up หน้าเว็บติดต่อของคุณดูก็ได้

Specification

ผู้แต่ง
Tantek Çelik (รายชื่อผู้มีส่วนร่วมอยู่ด้านบน)
Brian Suda (ไบรอัน ซูดา) (http://suda.co.uk/)
กิตติกรรมประกาศ
ดู กิตติกรรมประกาศ.

ลิขสิทธิ์ และ สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุ

แนะนำ

มาตรฐาน vCard (RFC2426) ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย (เช่นในโปรแกรม "Address Book" ของบริษัทแอปเปิลที่พ่วงมากับระบบปฏิบัติการ MacOSX).

นอกจากนั้น เจ้าของบล๊อกหลายๆคนก็ระบุชื่อตัวเองเวลาบล๊อก และบางคนก็พูดถึงเพื่อนๆหรือครอบครัวตัวเอง ถ้าเราเพิ่มโคงสร้างอีกเล็กน้อยให้เนื้อหา เจ้าของบล๊อกก็สามารถพูดถึงบุคคลต่างๆเหล่านี้โดยที่ spider และ aggregator ต่างๆสามารถดึงเอาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ได้จากเนื้อหาหน้าเว็บและแปลงมันมาเป็น vCard เพื่อใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆได้อย่างง่ายดาย

Specification นี้แนะนำฟอร์แมต hCard ซึ่งใช้คุณสมบัติและค่าต่างๆจากมาตรฐาน vCard ในเนื้อหา HTML ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เจ้าของบล๊อกสามารถฝัง hCard เข้าไปในหน้าเว็บได้เลย และตกแต่ง hCard ด้วย CSS ตามที่ต้องการ นอกจากนั้น แอพพลิเคชั่นต่างๆก็สามารถดึงข้อมูล hCard จากหน้าเว็บได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟล์อื่นเพิ่มเติมแม้แต่น้อย

คุณสามารถใช้เครื่องมือ ตัวสร้าง hCard และก็คัดลอก HTML ที่เครื่องมือนี้สร้้างให้ไปใส่ในบล๊อกหรือหน้าเว็บคุณเพื่อเผยแพร่ข้อมูลติดต่อของคุณได้

คำพิเศษเหล่านี้ "จะต้อง ", "จะต้องไม่", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "ไม่ควรจะ", "RECOMMENDED", "สามารถ ", และ "มีหรือไม่มีก็ได้ " ให้ตีความหมายตามคำอธิบายใน RFC 2119.

รูปแบบ

โดยทั่วไป

มาตรฐาน vCard (RFC2426) เป็นพื้นฐานสำหรับ hCard

รูปแบบเบื้องต้นของ hCard คือการใช้ชื่อ object/property ของ vCard แบบตัวอักษรตัวเล็กหมดสำหรับแทนชื่อคลาส (class) และแทน vCard ที่ซ้อนๆกันด้วยอีลีเมนต์ HTML ที่ซ้อนๆกัน

ชื่อคลาสราก (Root Class Name)

ชื่อคลาสรากสำหรับ hCard คือ "vcard" อีลีเมนต์ที่มีคลาส "vcard" ก็เป็น hCard ด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติและคุณสมบัติย่อย (Properties and Sub-properties)

The properties of an hCard are represented by elements inside the hCard. Elements with class names of the listed properties represent the values of those properties. Some properties have sub-properties, and those are represented by elements inside the elements for properties.

รายชื่อคุณสมบัติ

รายชื่อคุณสมบัติ (properties) ของ hCard (คุณสมบัติย่อยหรือ sub-properties จะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บแบบนี้)

เพื่อความกระชับ คำอธิบายภาษาไทยของแต่ละคุณสมบัติหรือคุณสมบัติย่อยจะต่อท้ายชื่อคุณสมบัติที่เป็นภาษาอังกฤษ เวลาใช้งานไมโครฟอร์แมตในเนื้อหาของคุณ กรุณาใช้ชื่อภาษาอังกฤษ

จะต้องมีใน hCard:

 • fn
 • n1 (family-name เพื่อระบุนามสุกล, given-name ชื่อ, additional-name ชื่ออื่นๆ เช่นชื่อกลางถ้ามี, honorific-prefix คำนำหน้าชื่อ, honorific-suffix คำต่อท้ายชื่อ)

มีหรือไม่มีก็ได้:

 • nickname ชื่อเล่น, sort-string
 • url, email (type, value สำหรับชนิดของอีเมล์), tel เบอร์โทรศัพท์2 (type, value ชนิดของเบอร์โทรศัพท์)
 • adr ที่อยู่ (post-office-box บ้านเลขที่, extended-address ที่อยู่เพิ่มเติม เช่นซอย หมู่บ้าน ฯลฯ, street-address ถนน , locality ตำบลและอำเภย, region จังหวัด, postal-code รหัสไปรษณีย์, country-name ประเทศ, type, value), label
 • geo พิกัดบนโลก (latitude เส้นรุ้ง, longitude เส้นแวง), tz โซนเวลา
 • photo รูปภาพ, logo โลโก้, sound, bday วันเกิด
 • title ชื่อตำแหน่ง, role อาชีพหรือหน้าที่การงาน, org องค์กร (organization-name ชื่อองค์กร, organization-unit หน่วยงาน)
 • category, note หมายเหตุ
 • class, key, mailer, uid, rev

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติ

1. ^: คุณสมบัติชื่อ 'n' เป็นคุณสมบัติที่ มีหรือไม่มีก็ได้ ถ้า implied 'n' optimization rules มีผลบังคับใช้
2. ^: tel - สำหรับคุณสมบัติ tel ผู้ใช้ สามารถ ให้ใช้รูปแบบเบอร์โทรศัพท์ตามมาตรฐาน E.123 ได้ ตัวอักษรที่อยู่ในรูปแบบ (เช่น +1-555-FORMATS) จะต้อง ถูกแทนที่ด้วยตัวเลข คุณสามารถใช้ abbr เพื่อแสดงตัวอักษรและให้ค่าตัวเลขไปพร้อมๆกัน เช่น <abbr title="+15553676287">+1-555-FORMATS</abbr>.

คุณสมบัติที่เป็นเอกพจน์ vs. พหูพจน์

คุณสมบัติที่เป็นเอกพจน์: 'fn', 'n', 'bday', 'tz', 'geo', 'sort-string', 'uid', 'class' สำหรับคุณสมบัติที่เป็นเอกพจน์ element ลูกตัวแรกที่มี class ของคุณสมบัติเท่านั้นที่ ควรจะ มีความหมาย ตัวอื่นๆที่มี class เดียวกันจะไม่ถูกนำมาใช้เพราะถือว่าไม่มีความหมาย

คุณสมบัติอื่นๆ สามารถ เป็นพหูพจน์ได้ และแต่ละการใช้งานของ class ที่เป็นคุณสมบัติเหล่านี้จะถือว่าเป็นการสร้างคุณสมบัติใหม่ขึ้นมา

เนื้อหาสำหรับคน vs. เครื่อง

ค่าต่างๆของคุณสมบัติ ใน hCard มาจากเนื้อหาที่คนอ่านได้บนหน้าเว็บ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ:

ถ้ามีการใช้อีลีเมนท์ <abbr> เพื่อระบุคุณสมบัติ แอททริบิวท์ 'title' ของ <abbr> (ถ้ามี) คือค่าของคุณสมบัตินั้น ส่วนเนื้อหาของอีลีเมนท์ <abbr> จะใช้เพื่อแสดงคำย่อแทนเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

ถ้ามีการใช้ element <a> เพื่อระบุคุณสมบัติ จะต้อง ทำตามกฏการใช้เหล่านี้:

 1. สำหรับคุณสมบัติ 'photo' และคุณสมบัติอื่นๆที่มีค่าเป็น URL ให้ใส่ค่าของคุณสมบัตินั้นในแอททริบิวท์ href="..."
 2. สำหรับคุณสมบัติอื่นๆที่ค่าไม่ใช่ URL ให้ใส่ค่าของคุณสมบัติในเนื้อหาของอีลีเมนท์

If an <img> element is used for one or more properties, it MUST be treated as follows:

 1. For the 'photo' property and any other property that takes a URL as its value, the src="..." attribute provides the property value.
 2. For other properties, the <img> element's 'alt' attribute is the value of the property.

If an <object> element is used for one or more properties, it MUST be treated as follows:

 1. For the 'photo' property and any other property that takes a URL as its value, the data="..." attribute provides the property value.
 2. For other properties, the element's content is the value of the property.

Value excerpting

Sometimes only part of an element which is the equivalent for a property is used for the value of the property. This typically occurs when a property has a subtype, like 'tel'. For this purpose, the special class name "value" is used to excerpt out the subset of the element that is the value of the property. E.g. here is an hCard fragment for marking up a home phone number:

vCard:

TEL;TYPE=HOME:+1.415.555.1212

hCard:

<span class="tel">
 <span class="type">home</span>:
 <span class="value">+1.415.555.1212</span>
</span>

This hCard fragment could be displayed as:

home: +1.415.555.1212


Property Exceptions

vCard has several properties which either do not make sense on, or are already implied within the context of a web page. This section explains what to (not) do with them.

 1. vCard's NAME, PROFILE, SOURCE, PRODID, VERSION properties are defined in Sections 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.6.3, 3.6.9 of RFC2426. Content publishers MUST NOT use these properties in their hCards, and as such, hCard consumers/parsers MUST IGNORE these properties if they are found within an hCard. Instead. hCard to vCard converters SHOULD use the title of the page where the hCard is found (e.g. the <title> element in HTML documents) to construct the NAME property, MAY output a PROFILE value of "VCARD" per RFC2426, SHOULD use the URL of the page where the hCard is found to construct the SOURCE property (e.g. perhaps as a parameter to a URL/service that converts hCards to vCards), for an output vCard stream (e.g. a .vcf file). Only services/applications that output actual vCards should write the PRODID property, with the product identifier for said service/application. Similarly, only such services/applications should write the VERSION property, with the value "3.0" (without quotes) per RFC2426 Section 3.6.9.

ที่อยู่ติดต่อองค์กร

ถ้าคุณสมบัติ "FN" และ "ORG" มีค่าเดียวกัน (ซึ่งอาจเกิดได้เพราะคุณสมบัติทั้งสองถูกใช้ในอีลีเม้นต์เดียวกัน เช่น class="fn org") ให้ถือว่า hCard นั้นเป็น hCard สำหรับบริษัท องค์กร หรือสถานที่และ ควรจะ ถูกใช้ในความหมายนี้ ในกรณีนี้ผู้สร้าง hCard จะต้องไม่ ใส่ค่าสำหรับคุณสมบัติ "N" หรือใส่ค่าว่างๆ (empty string "") สำหรับคุณสมบัตินี้และคุณสมบัติย่อยของมัน และ parser ควรจะ รองรับกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติ "N" ใน hCard ด้วย โดยการมองว่าคุณสมบัติย่อยของ "N" ไม่มีค่าใดๆ

Implied "n" Optimization

ถึงแม้ว่า vCard บังคับให้ต้องใส่ค่าสำหรับคุณสมบัติ "N" ผู้แต่งมาตรฐาน vCard (RFC2426) เองก็ไม่ได้ใส่คุณสมบัตินี้ในตัวอย่างที่อยู่เกือบๆจะท้ายเอกสาร (หน้า 38) ความขัดแย้งนี้สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ "FN" แทนที่ "N" ในการใช้งานทั่วๆไป

ถ้าค่าของ "FN" และ "ORG" แตกต่างกัน (ลองดูในหมวดก่อนหน้า) และค่าของ "FN" มีความยาวเท่ากับสองคำ (คั่นด้วยเว้นวรรค) และก็ไม่มีคุณสมบัติ "N" ใดๆอีก ให้ถือว่าค่าของ "N" จะเอามาจากค่าของ คุณสมบัติ "FN" สำหรับ "FN" ที่มีคำแค่คำเดียวให้ดูด้านล่าง และสำหรับ "FN" ทีมีสามคำขึ้นไป ผู้แต่ง MUST ระบุ markup "N" ยกเว้นในกรณีของที่อยู่ติดต่อขององค์กร ดูด้านบน

 1. เนื้อหาของ "FN" แบ่งออกเป็นสอง "คำ" คั่นด้วยเว้นวรรค
 2. คำแรก ของ "FN" แทนความหมายของ "ชื่อ" ในคุณสมบัติ "N"
 3. คำที่สอง ของ "FN" แทนความหมายของ "นามสกุล" ในคุณสมบัติ "N"
 4. ข้อยกเว้น: ถ้าคำแรกลงท้ายด้วยคอมม่า หรือถ้าคำที่สองมีตัวอักษรเดียว (โดยมีหรือไม่มีจุดต่อท้าย) ให้ถือว่าคำแรก (ไม่รวมคอมม่า ถ้ามี) เป็น "นามสกุล" และคำที่สองคือ "ชื่อ"

กฏนี้จะทำให้การใช้งานโดยทั่วๆเหล่านี้ทำได้ง่ายขึ้น:

 • ชื่อ (เว้นวรรค) ​นามสกุล
 • นามสกุล (คอมม่า) ชื่อ
 • นามสกุล (คอมม่า) ตัวอักษรแรกของชื่อ
 • นามสกุล (เว้นวรรค) ตัวอักษรแรกของชื่อ (จุด ถ้ามี)

หมายเหตุจากผู้แปล: สองกรณีหลังเป็นกรณีที่ใช้บ่อยในชื่อภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจไม่ได้ใช้สำหรับภาษาไทย ในภาษาอังกฤษนาย John Smith อาจะจะเขียนชื่อเป็น Smith, John หรือ Smith, J. หรือ Smith J ก็ได้

Implied "nickname" Optimization

เนื่องจากมีการใช้ชื่อเล่น/นามแฝง/ชื่อผู้ใช้อย่างแพร่หลายในเนื้อหาต่างๆในอินเตอร์เน็ต (เช่นผู้เขียน reviews) hCard ก็มีวิธีการระบุชื่อเล่นเช่นกัน

คล้ายๆกับการใช้ "n" ถ้า "FN" และ "ORG" มีค่าต่างกันและค่าของ "FN" เป็นคำที่มีความยาวหนึ่งคำ และไม่มีการระบุคุณสมบัติ "N" อื่นๆ:

 1. เนื้อหาของ "FN" จะต้อง มีค่าเป็น "ชื่อเล่น"
 2. Parser SHOULD รองรับคุณสมบัติ "N" ที่หายไปโดยสันนิษฐานว่าค่าของคุณสมบัตินี้และคุณสมบัติย่อยของมันเป็นค่าว่าง (empty value)

ถึงแม้ว่า parser จะต้อง ทำตามกฏที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้เขียนข้อมูลเองก็ ควรจะ ระบุ "ชื่อเล่น" ให้ชัดเจนเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น:

<span class="vcard">
 <span class="fn nickname">daveman692</span>
</span>

The hCard สามารถ have additional explicit "nickname" property values in addition to the implied nickname.

Implied "organization-name" Optimization

คุณสมบัติ "ORG" มีสองคุณสมบัติย่อยคือ organization-name (ชื่อ) และ organization-unit (หน่วยงาน) บ่อยครั้งที่ผู้เขียนต้องการเผยแพร่แค่ชื่อองค์กรอย่างเดียว ในกรณีนี้ไม่ต้องใส่คุณสมบัติย่อย "organization-name" และให้้ถือว่าเนื้อหาทั้งหมดของคุณสมบัติ จะต้อง คือ "ชื่อองค์กร"

Tags as Categories

Categories in hCard MAY be represented by tags with rel="tag". When a category property is a rel-tag, the tag (as defined by rel-tag) is used for that category.

ค่าของคุณสมบัติย่อย type

ค่าของคุณสมบัติย่อย 'type' (ชนิด) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหลักที่ใช้มัน ค่าของ 'type' ไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ หมายความว่าค่า "Home" มีค่าเท่ากับ "home" นอกจากนั้นค่าของ 'type' ก็สามารถมีได้หลายค่า เช่น. เบอร์โทรศัทพ์ (คุณสมบัติ tel) สามารถเป็นได้ทั้งเบอร์บ้าน (home) และเบอร์ติดต่อหลัก (preferred):

vCard:

TEL;TYPE=HOME,PREF:+1.415.555.1212

hCard:

<span class="tel"><span class="type">Home</span> (<span class="type">pref</span>erred):
 <span class="value">+1.415.555.1212</span>
</span>

ซึ่งสามารถแสดงผลได้เป็น:

Home (preferred): +1.415.555.1212

คุณสมบัติที่ไม่ระบุค่า

เมื่อมีการระบุคุึณสมบัติย่อย 'type' แต่ไม่มีการระบุค่าขอบคุณสมบัติย่อยนี้ผ่าน 'value' ให้ถือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในคุณสมบัติหลักเป็น 'value' ยกตัวอย่างเช่น

<span class="tel"><span class="type">Home</span> +1.415.555.1212</span>

มีค่าเท่ากับ:

<span class="tel"><span class="type">Home</span><span class="value"> +1.415.555.1212</span></span>

ซึ่งหมายความว่าชนิดของเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นโทรศัพท์บ้าน ("home") และค่าของมัน ("value") ก็คือ "+1.415.555.1212".

type สำหรับคุณสมบัติ adr tel และ email

รายละเอียดด้านล่างมีไว้เพื่อ ให้ข้อมูลอ้างอิง กรุณาดู RFC2426 บทที่ 3.2.1 ADR, 3.3.1 TEL, และ 3.3.2 EMAIL เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลในที่นี้ได้ถูกคัดลอกมาเพื่อความสะดวกในการอ่าน

ค่าที่เลือกโดยอัตโนมัติหรือค่า default คือค่าแรกที่อยู่ในแต่ละรายการด้านล่างและเขียนด้วยตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด คุณสมบัติย่อย 'type' สำหรับคุณสมบัติเหล่านี้สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งค่า

 • ค่าของ 'type' เมื่อใช้กับคุณสมบัติ adr: INTL, POSTAL, PARCEL, WORK, dom, home, pref
 • ค่าของ 'type' เมื่อใช้กับคุณสมบัติ tel: VOICE, home, msg, work, pref, fax, cell, video, pager, bbs, modem, car, isdn, pcs
 • ค่าของ 'type' เมื่อใช้กับคุณสมบัติ email: INTERNET, x400, pref, "other IANA registered address types"

XMDP Profile

See hCard Profile for the XMDP profile of hCard which contains the above complete list of properties, with references to their RFC2426 definitions.

การวิเคราะห์คำในประโยค (ทางไวยากรณ์) (Parsing)

ดู การวิเคราะห์คำทางไวยากรณ์สำหรับ hCard

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของ vCard

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของ vCard:

BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:Çelik;Tantek
FN:Tantek Çelik
URL:http://tantek.com/
END:VCARD

และเมื่อแปลงมาเป็น hCard โดยแปลง element ต่างๆตามความเหมาะสมแล้ว ลองดู hCard Example 1 สำหรับรูปแบบพลิกแพลงอื่น

<div class="vcard">
 <a class="url fn" href="http://tantek.com/">Tantek Çelik</a>
</div>

hCard นี้สามารถถุูกแสดงผลแบบนี้:

Tantek Çelik

หมายเหตุ: ข้อมูลเวอร์ชั่นนั้นไม่จำเป็นสำหรับ hCard เนื่องจากเลขเวอร์ชั่นจะถูกตั้งโดยโปรไฟล์ (profile) ของ hCard ที่ถูกใช้ / อ้างอิงถึงในแอททริบิวท์ 'profile' ของ <head> อยู่แล้ว

Live example

นี่คือตัวอย่างรายละเอียดติดต่อจากเว็บ Commercenet ที่ได้มาจากการใช้เครื่องมือ parse ไมโครฟอร์แมตในการค้นหา:

CommerceNet
http://www.commerce.net/
Work:
169 University Avenue

Palo Alto, CA  94301

USA
Work +1-650-289-4040
Fax +1-650-289-4041
Email

ด้านล่างคือ mark-up จากเว็บที่เอาตัวอักษรตัวหนาออกเพื่อให้อ่านง่าย โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาคือ:

 • abbr เพื่อขยายคำย่อ
 • เพิ่มความหมายใน hyperlink เพื่อระบุ url สำหรับองค์กร โดยการใส่ url ต่อจาก fn org
<div class="vcard">
 <a class="fn org url" href="http://www.commerce.net/">CommerceNet</a>
 <div class="adr">
  <span class="type">Work</span>:
  <div class="street-address">169 University Avenue</div>
  <span class="locality">Palo Alto</span>, 
  <abbr class="region" title="California">CA</abbr>  
  <span class="postal-code">94301</span>
  <div class="country-name">USA</div>
 </div>
 <div class="tel">
  <span class="type">Work</span> +1-650-289-4040
 </div>
 <div class="tel">
  <span class="type">Fax</span> +1-650-289-4041
 </div>
 <div>Email: 
  <span class="email">info@commerce.net</span>
 </div>
</div>

ตัวอย่างอื่นๆ

ลองดู ตัวอย่าง hCard เพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม รวมทั้งตัวอย่างจากการแปลง vCard RFC2426 มาเป็น hCard

ปุ่มต่างๆ

คุณสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้ในหน้าเว็บของคุณทีมีการใช้ hCard ลองดู buttons#hCard เพื่อดูปุ่มใหม่ๆ

ตัวอย่างในอินเตอร์เน็ต

ส่วนนี้มีไว้เพื่ออ้างอิง จำนวนตัวอย่างของการใช้ hCard ในอินเตอร์เน็ตได้ขยายมากเกินกว่าที่จะนำมาใส่ในหน้านี้ได้ ทำให้ตัวอย่างได้ถูกย้ายไปที่อีกหน้าหนึ่ง

ดู ตัวอย่างของ hCard ในอินเตอร์เน็ต

Implementations

This section is informative. The number of hCard implementations has also expanded beyond the capacity of keeping them inline. They have been moved to a separate page.

See hCard Implementations.

ลิขสิทธิ์

ตามที่ผู้แต่ง (Tantek Çelik, Brian Suda) ได้ระบุไว้ เอกสารฉบับนี้ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่กับสาธารณะได้

Public Domain Contribution Requirement. Since the author(s) released this work into the public domain, in order to maintain this work's public domain status, all contributors to this page agree to release their contributions to this page to the public domain as well. Contributors may indicate their agreement by adding the public domain release template to their user page per the Voluntary Public Domain Declarations instructions. Unreleased contributions may be reverted/removed.

สิทธิบัตร

This specification is subject to a royalty free patent policy, e.g. per the W3C Patent Policy, and IETF RFC3667 & RFC3668.

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับมาตรฐาน

ข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

Specifications อื่นๆที่ใช้ hCard

งานที่คล้ายกัน

Inspiration and Acknowledgments

Thanks to: my good friend Vadim who introduced me to vCard many years ago, and if I'd only paid more attention then, perhaps I could have helped a lot of people avoid wasting a lot of time reinventing various standards wheels.

Notes on derivation from vCard

This section is informative.

More Semantic Equivalents

For some properties there are HTML elements which better match and convey their semantics. The following properties SHOULD be encoded with the following HTML:

 • URL in vCard becomes <a class="url" href="...">...</a> inside the element with class="vcard" in hCard.
 • Similarly, EMAIL in vCard becomes <a class="email" href="mailto:...">...</a>
 • PHOTO in vCard becomes <img class="photo" src="..." alt="Photo of ..." /> or <object class="photo" data="..." type="...">Photo of ...</object>
 • UID in vCard simply becomes another semantic applied to a specific URL (or EMAIL) for an hCard.

Singular and Plural derivations

The lists of singular and plural properties have been derived by analyzing the semantics of the individual properties in vCard RFC2426 and determining logically that they MUST be singular per their semantics. See hcard-singular-properties for explanations.

Plural Properties Singularized

Since plural property names become their singular equivalents, even if the original plural property permitted only a single value with multiple components, those multiple components are represented each with their own singularly named property and the the property is effectively multivalued and subject to the above treatment of multivalued properties.

เอกสารสำหรับอ่านเพิ่มเติม

Related Pages

The hCard specification is a work in progress. As additional aspects are discussed, understood, and written, they will be added. These thoughts, issues, and questions are kept in separate pages.