introduction-gl

From Microformats Wiki
Jump to navigation Jump to search

Introdución ós Microformatos

Que son os Microformatos?

Os microformatos son a maneira de que ó engadir marcado sinxelo nos datos que os humanos poden ler sobre eventos, contacto ou localización en páxinas web, a información que conteñen poida ser extraída polo software e así ser indexada, buscada, gardada, referenciada ou combinada.

Explicado dun xeito máis técnico, son elementos de marcado semántico que só usan "plain old semantic (X)HTML" (ver "POSH") con un conxunto de nomes de clase e valores "rel"que lle son comúns. Son abertos e están dispoñibles, libres, para calquera que os use.

Por qué Microformatos

Por que creamos os microformatos?

En poucas palabras, os microformatos son a converxencia dunha serie de tendencias:

  1. o seguinte paso lóxico na evolución do deseño web e a arquitectura da información.
  2. unha maneira para que persoas e organizacións publiquen información máis rica sobre si mesmas sen ter que depender de servizos centralizados.
  3. o recoñecemento de que (fora das áreas especializadas) os intentos "tradicionais" de metadatos fracasaron ou tardaron demasiado tempo en adoptarse, así que unha nova achega era necesaria.
  4. unha maneira de usar (X)HTML para datos.

O atractivo da simplicidade

Ver tamén