introduction-gl: Difference between revisions

From Microformats Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
== Que son os Microformatos? ==
== Que son os Microformatos? ==


Microformats are a way of adding simple markup to human-readable data items such as events, contact details or locations, on web pages, so that the information in them can be extracted by software and indexed, searched for, saved, cross-referenced or combined.
Os microformatos son a maneira de que ó engadir marcado sinxelo nos datos que os humanos poden ler sobre eventos, contacto ou localización en páxinas web, a información que conteñen poida ser extraída polo software e así ser indexada, buscada, gardada, referenciada ou combinada.


Explicado dun xeito máis técnico, son elementos de marcado semántico que só usan "plain old semantic (X)HTML" (i.e. "[[POSH]]") con un conxunto de nomes de clases que lle son comúns. Son abertos e están dispoñibles, libres, para calquera que os use.
Explicado dun xeito máis técnico, son elementos de marcado semántico que só usan "plain old semantic (X)HTML" (ver "[[POSH-gl|POSH]]") con un conxunto de [[class-names-gl|nomes de clase]] e valores "[[rel-gl|rel]]"que lle son comúns. Son abertos e están dispoñibles, libres, para calquera que os use.


== Por qué Microformatos ==
== Por qué Microformatos ==
Line 14: Line 14:
En poucas palabras, os microformatos son a converxencia dunha serie de tendencias:
En poucas palabras, os microformatos son a converxencia dunha serie de tendencias:
# o seguinte paso lóxico na evolución do deseño web e a arquitectura da información.
# o seguinte paso lóxico na evolución do deseño web e a arquitectura da información.
# unha maneira para que persoas e organizacións publiquen información máis rica sobre si mesmas sen ter que dependender de servizos centralizados.
# unha maneira para que persoas e organizacións publiquen información máis rica sobre si mesmas sen ter que depender de servizos centralizados.
# o recoñecemento de que (fora das áreas especializadas) os intentos "tradicionais" de metadatos fracasaron ou tardaron demasiado tempo en adoptarse, así que unha nova achega era necesaria.
# o recoñecemento de que (fora das áreas especializadas) os intentos "tradicionais" de metadatos fracasaron ou tardaron demasiado tempo en adoptarse, así que unha nova achega era necesaria.
# unha maneira de usar [[(X)HTML-gl|(X)HTML]] para datos.
# unha maneira de usar [[(X)HTML-gl|(X)HTML]] para datos.
Line 24: Line 24:


==Ver tamén==
==Ver tamén==
*Unha lista de [[notable-users-gl|usuarios destacados]].
*Entrevistas na [[press-gl|prensa]] e [[articles-gl|artigos]] tamén poden ser unha boa introdución.
*Entrevistas na [[press-gl|prensa]] e [[articles-gl|artigos]] tamén poden ser unha boa introdución.
*Revisa as [[presentations-gl|presentacións]] para máis información sobre os orixes e o lanzamento dos [[microformats-gl|microformatos]].
*Revisa as [[presentations-gl|presentacións]] para máis información sobre os orixes e o lanzamento dos [[microformats-gl|microformatos]].
Line 29: Line 31:
*Le as [[faq-gl|FAQs]] coas preguntas habituais sobre microformatos.
*Le as [[faq-gl|FAQs]] coas preguntas habituais sobre microformatos.
*Máis [[suggested-reading-gl|lecturas recomendadas]]
*Máis [[suggested-reading-gl|lecturas recomendadas]]
*[[implement-gl|Así que queres poñer usar microformatos?]]
*[[implement-gl|Entón que queres usar microformatos?]]
*[[presentations-gl|presentacións]]
*[[presentations-gl|presentacións]]
*[[podcasts-gl|podcasts]]
*[[podcasts-gl|podcasts]]
*[[testimonials-gl|testimonios]]
*[[testimonials-gl|testimonios]]

Latest revision as of 15:00, 14 October 2007

Introdución ós Microformatos

Que son os Microformatos?

Os microformatos son a maneira de que ó engadir marcado sinxelo nos datos que os humanos poden ler sobre eventos, contacto ou localización en páxinas web, a información que conteñen poida ser extraída polo software e así ser indexada, buscada, gardada, referenciada ou combinada.

Explicado dun xeito máis técnico, son elementos de marcado semántico que só usan "plain old semantic (X)HTML" (ver "POSH") con un conxunto de nomes de clase e valores "rel"que lle son comúns. Son abertos e están dispoñibles, libres, para calquera que os use.

Por qué Microformatos

Por que creamos os microformatos?

En poucas palabras, os microformatos son a converxencia dunha serie de tendencias:

  1. o seguinte paso lóxico na evolución do deseño web e a arquitectura da información.
  2. unha maneira para que persoas e organizacións publiquen información máis rica sobre si mesmas sen ter que depender de servizos centralizados.
  3. o recoñecemento de que (fora das áreas especializadas) os intentos "tradicionais" de metadatos fracasaron ou tardaron demasiado tempo en adoptarse, así que unha nova achega era necesaria.
  4. unha maneira de usar (X)HTML para datos.

O atractivo da simplicidade

Ver tamén