rel-nofollow-th

From Microformats Wiki
Jump to navigation Jump to search

rel="nofollow"

ข้อกำหนด 10 มกราคม 2548

บรรณาธิการ

กรอบความคิด

ลิขสิทธิ์

This specification is (C) 2005-2021 by the authors. However, the authors intend to submit (or already have submitted, see details in the spec) this specification to a standards body with a liberal copyright/licensing policy such as the GMPG, IETF, and/or W3C. Anyone wishing to contribute should read their copyright principles, policies and licenses (e.g. the GMPG Principles) and agree to them, including licensing of all contributions under all required licenses (e.g. CC-by 1.0 and later), before contributing.

 • Tantek: I release all my contributions to this specification into the public domain and I encourage the other authors to do so as well.
  • When all authors/editors have done so, we can remove the MicroFormatCopyrightStatement template reference and replace it with the MicroFormatPublicDomainContributionStatement.

สิทธิบัตร

specification ฉบับนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของนโยบายสิทธิบัตรไม่คิดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งาน เช่นเดียวกันกับ นโยบายสิทธิบัตรของ W3C และ IETF RFC3667 กับ RFC3668.

บทคัดย่อ

RelNoFollow เป็นไมโครฟอร์แมตแบบเดี่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในไมโครฟอร์แมตที่เป็นมาตรฐานเปิด ด้วยการเพิ่ม rel="nofollow" ให้ hyperlink หน้าเว็บนั้นแสดงเจตจำนงว่าหน้าที่ hyperlink นั้นชี้ไปไม่ควรจะได้รับการพิจารณาพิเศษจาก user agent ต่างๆที่วิเคราะห์ลิงก์ในหน้าเว็บ (เช่นเสิร์ชเอ็นจิน) กรณีใช้งานทั่วไปก็เช่น ลิงก์ที่สร้างโดยผู้แสดงความคิดเห็นบนบล๊อก หรือลิงก์ที่ผู้เขียนอยากจะชี้ไปถึงแต่ไม่ได้เป็นคนเขียนเอง สำหรับการสลักหลัง (หรือไม่สลักหลัง) ดู VoteLinks.

XMDP profile

<dl class="profile">
 <dt id="rel">rel</dt>
 <dd><p>
  <a rel="help" href="http://www.w3.org/TR/html401/struct/links.html#adef-rel">
   HTML4 definition of the 'rel' attribute.</a> 
  Here is an additional value.</p>
 <dl>
  <dt id="nofollow">nofollow</dt>
  <dd>Indicates that the referred resource was not necessarily linked to 
    by the author of the page, and thus said reference should not afford 
    the referred resource any additional weight or ranking by user agents. </dd>
 </dl>
 </dd>
</dl>

ตัวอย่างในอินเทอร์เน็ต

ข้อความส่วนนี้มีไว้เพื่อแจ้งให้ทราบ หมายเหตุ: rel-nofollow มีประโยชน์ใช้สอยอย่างหลากหลาย รายการที่มีอยู่นี้ไม่ใช่รายการที่สมบูรณ์ ถ้าเว็บไซต์ของคุณใช้ rel-nofollow คุณสามารถเพิ่มเว็บของคุณในรายการนี้ได้ ถ้ารายการเริ่มใหญ่เกินไป เราจะสร้างหน้าวิกิใหม่เพื่อเก็บรายการนี้โดยเฉพาะที่ rel-nofollow-examples-in-wild

 • FunAdvice สนับสนุนให้ผู้ใช้ใช้แทก rel-nofollow เพื่อป้องกันการตีพิมพ์เนื้อหาเพียงเพราะต้องการเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ในเสิร์ชเอ็นจิน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของคำแนะนำจากชุมชนของเว็บให้ดีขึ้น

แหล่งอ้างอิงหลัก

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม

 • VoteLinks can be used by an author to explicitly state their support for or against, or neutrality toward the destination of a link. Implementers implementing rel="nofollow" and VoteLinks should similarly not afford any additional weight or ranking to links with either rev="vote-abstain" or rev="vote-against".
 • Contributed from http://developers.technorati.com/wiki/RelNoFollow

ปัญหาที่พบ

These are open issues that have been raised about rel="nofollow" that have been raised in various forums, in particular, on the public W3C www-html mailing list. Once the list grows too big, we'll make a separate wiki page (rel-nofollow-issues). The issues have been grouped into four areas.

 • Definition. nofollow indicates a behavior rather than a relationship from which the behavior should be inferred as appropriate for the useragent. rel values should be nouns that indicates what the resource being referenced is in relation to the source.
 • Name. nofollow is a bad name.
  • overloading. does not mean the same as robots exclusion standards (robots.txt, meta robots) nofollow.
  • does not mean what it says. does not mean "do not follow this link", rather it means " do not add weight from this link". Asbjørn Ulsberg
  • not a noun. see above.
  • suggested alternatives:
 • Efficacy. nofollow will not affect spamming behavior.
 • Collateral Damage. If tools automatically add nofollow to all 3rd party links, then many legitimate non-spam links will be ignored or given reduced weight, and thus the destination of such links will be unfortunate casualties.
 • Fallacious. Not endorsing is not equivalent to not available to tying semantic relations. Pro- and contra sides are relevant to each other, even though they might refuse to "endorse" eachother.

ปัญหาอื่นๆ

คุณสามารถดูปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับ rel="nofollow" ได้ที่: