what-are-microformats-th

From Microformats Wiki
Jump to navigation Jump to search


ถ้าคุณเพิ่งมาเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก อย่าลืมอ่าน คำแนะนำ ก่อน

อะไรคือไมโครฟอร์แมต?

ความหมาย

ความหมายปัจจุบันของไมโครฟอร์แมตที่ หน้าแรก อธิบายว่า:

ไมโครฟอร์แมตเป็นกลุ่มของรูปแบบข้อมูลที่เรียบง่ายและเปิดกว้าง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนใช้งานเป็นหลัก และให้อุปกรณ์ต่างๆใช้งานรองลงมา มันเป็นรูปแบบที่สร้างบนมาตรฐานต่างๆที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว

เขียนโดย คุณแดน ซีเดอร์โฮลม์ (Dan Cederholm) ด้วยความช่วยเหลือจากคุณแทนเทค เซลลิค (Tantek Çelik) สำหรับเปิดตัว microformats.org วันที่ 20 มิถุนายน 2548

จากกลุ่มข่าว

ไมโครฟอร์แมตเป็นเหมือนวิธีที่เรียบง่ายในการให้ความหมาย (semantic) สำหรับข้อมูลต่างๆกับ HTML เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา

จากใครซักคนในกลุ่มข่าว microformats-discuss กรุณาลิงก์หรือระบุชื่อคนที่ให้ความหมายนี้ด้วยถ้าคุณรู้

อื่นๆจากกลุ่มข่าว

ความหมายนึงที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายจาก กลุ่มข่าว (ลองดูที่: Mailing Lists) คือ "วิธีที่เรียบง่ายในการให้ความหมาย (semantic) สำหรับข้อมูลต่างๆกับ HTML เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา" หรือถ้าจะเจาะจงกว่านั้น ก็สามารถหมายความได้ว่า:

วิธีที่เรียบง่าย
สำหรับให้ความหมาย
ของข้อมูลบางอย่าง
ในเอกสาร (X)HTML/XML, Atom/RSS feeds, และ "plain" XML ที่คนสามารถอ่านเข้าใจได้
โดยใช้เนื้อหาที่มีอยู่แล้วตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ผ่านการใช้ชื่อ class ที่กระชับและได้ใจความ
มีรากฐานอยู่บนมาตรฐานที่มีอยู่และและเข้ากันได้ดี (interoperable)
เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา
ทรัพยากร เครื่องมือ และบริการต่างๆในวงกว้าง

http://microformats.org/discuss/mail/microformats-discuss/2005-September/000922.html โดย Dr. Ernie Prabhakar

"หรือคุณแค่อยากจะใช้เบราเซอร์คุณเพื่ออ่านเว็บอย่างเดียว? นั่นมันเหมือนยุค 90 เลยนะ" -- มาร์ค พิลกริม (Mark Pilgrim)

คริส เมสซิน่า (Chris Messina)

ไมโครฟอร์แมตเป็นเหมือนรหัสง่ายๆที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุข้อมูลจำเพราะเจาะจงบางชนิด เช่นบุคคลหรือเหตุการณ์ ในหน้าเว็บของคุณ

แทนเทค เซลลิค (Tantek Çelik)

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีที่จะตีพิมพ์และแบ่งปันข้อมูลผ่านเว็บด้วยความถูกต้องมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทต้องการที่จะให้ข้อมูลติดต่อถูกหาเจอได้ง่ายขึ้น ก็จะกระจายข้อมูลเหล่านี้ด้วย hCard ถ้าองค์กรกำลังวางแผนกิจกรรมต่างๆและต้องการให้คนได้รับรู้และเพิ่มเหตุการณ์เหล่านี้เข้าไปในปฏิทินของพวกเค้า บริษัทก็จะตีพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับอีเวนต์หรือกิจกรรมเหล่านี้ด้วย hCalendar สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนต่างๆ เมื่อไรที่พวกเค้าต้องการเข้าพวกกับผู้นำการเมือง หรือสนับสนุนมาตรากฏหมาย ฯลฯ และอยากให้การประเมินผล/บทวิจารณ์/การให้เรตติ้งสำหรับคนหรือกฏหมายนั้นๆให้ถูกหาได้ง่ายขึ้น พวกเค้าก็จะตีพิมพ์ความคิดเห็นเหล่านั้นด้วย hReview เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้ เครื่องมือและการบริการต่างๆที่สนับสนุนไมโครฟอร์แมต

หัวใจหลักก็คือ ไมโครฟอร์แมตเป็นสิ่งที่เรียบง่าย...ง่ายพอที่องค์กรหรือผู้เขียน/ออกแบบเว็บ สามารถที่จะนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง การเพิ่มไมโครฟอร์แมตง่ายกว่าการตีพิมพ์ RSS feed ซะด้วยซ้ำ คุณไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ ใครก็ตามที่สามารถเขียน (X)HTML+CSS ได้ก็สามารถใช้งานไมโครฟอร์แมตได้

จากการสนทนา IRC วันที่ 6 มิถุนายน 2549 เพื่ออธิบายไมโครฟอร์แมตให้ "knowprose" เข้าใจ Update 2006-06-07: บล๊อกของ knowprose Making Sense of Microformats: Have Data, Will Find It.


ไมโครฟอร์แมตเป็นชื่อของคลาส (class) ที่ใช้ใน (X)HTML ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีต เพื่อขยายความหมายของ (X)HTML และทำให้ผู้เขียนสามารถตีพิมพ์เนื้อหาที่มีความถูกต้องมากขึ้น เช่นเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ บทวิจารณ์ ฯลฯ

จากบทสนทนา IRC วันที่ 28 กรกฏาคม 2549 กับ tcaspers ที่ irc.freenode.net/#wasp.


ไมโครฟอร์แมตคือวิธีที่จะเพิ่มความหมายให้กับหน้าเว็บนอกเหนือจากการใช้หัวข้อ (headings) และย่อหน้า (paragraphs) ทำให้คุณสามารถให้ความหมายสำหรับบุคคล บริษัท เหตุการณ์ ความคิดเห็น บทวิจารณ์ แทก ฯลฯ

จากการสนทนาผ่าน instant message วันที่ 6 กรกฏาคม 2550

ดรูว์ แมคเลลแลน (Drew McLellan)

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีที่จะแปะความหมายเพิ่มเติมเข้าไปให้กับข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนหน้าเว็บ ความหมายนี้เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และมีประโยชน์ทั้งสำหรับอ่านโดยทั้งคนและอุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่แล้ว เราเพิ่มความหมายโดยการเพิ่มชื่อพิเศษเป็นค่าสำหรับแอททริบิทว์ class ของ XHTML markup

จากบทสนทนาใน IRC

แอรอน กุสตาฟสัน (Aaron Gustafson)

พูดง่ายๆ: "ไมโครฟอร์แมตคือรหัสสำหรับการให้ความหมาย" -- Aaron Gustafson


Alok Jain

ไมโครฟอร์แมตเป็นโครงสร้าง (framework) ที่กำลังพัฒนาเพื่อใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆ เช่น hCard ให้โครงสร้างสำหรับอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล บริษัท ที่อยู่ติดต่อ ฯลฯ

ในความคิดเห็นของผม ไมโครฟอร์แมตมีประโยชน์สองทาง คือ:

  • a ทำให้เกิดมาตรฐานในการระบุข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้
  • a ทำให้เกิดโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งก็ทำให้ง่ายในการต่อการค้นหาและนำมาใช้เช่นกัน เช่นในตัวอย่างข้างต้น เราสามารถดึงเฉพาะชื่อบริษัทถึงแม้ว่าจะไม่มี meta data เกี่ยวกับชื่อบริษัทเลยก็ตาม

Alok Jain

เดฟ แซนฟอร์ด (Dave Sanford)

คริสได้ขอให้ผมให้ 'ความหมาย' แต่ผมอยากให้มองว่ามันเป็นการกรั่นกรองสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่า ว่า:

“ไมโครฟอร์แมตคือวิธีที่จะระบุและทำเครื่องหมายให้กับกลุ่มข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆเพื่อที่จะทำให้มันง่ายสำหรับทั้งคนและเครื่องในการหาข้อมูลเหล่านั้นและกระจายมันไปบทเว็บ”

แอนดี้ แม็บเบ็ทท (Andy Mabbett)

อันนี้คือความเข้าใจของผมจากประโยคเปิดตัว จาก:

ไมโครฟอร์แมตเป็นรูปแบบของข้อมูลที่เรียบง่ายซึ่งมีพื้นฐานบนมาตรฐานที่ใช้กันอยู่แล้วอย่างแพร่หลาย

เป็น:

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีเพิ่ม markup ให้ข้อมูลที่มีความหมายสำหรับผู้คน เช่นเหตุการณ์ ที่อยู่ติดต่อ หรือหน้าเว็บ เพื่อที่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถถูกนำไปค้นหาและใช้โดยซอฟท์แวร์ต่างๆ และยังสามารถถูกนำไปสร้างดัชนีและนำไปอ้างอิงได้อีกด้วย

ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ด้วย:

ทางเทคนิคแล้ว ไมโครฟอร์แมตก็เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเพิ่ม markup ที่มีความหมายโดยใช้แค่ (X)HTML มาตรฐานบวกกับชื่อของ class ที่อยู่ในไมโครฟอร์แมต ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิดที่ใครๆก็สามารถนำไปใช้ได้

หลักการ:

  • เริ่มจาก "ไมโครฟอร์แมตคือ"
  • ระบุหน้าเว็บตัวอย่าง
  • บอกว่าไมโครฟอร์แมตมีไว้เพื่ออะไร
  • ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย

Guillaume Lebleu

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีให้หมายเหตุประกอบง่ายๆสำหรับเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ไมโครฟอร์แมตทำให้คุณสามารถคัดลอกและแปะข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บ เช่นข้อมูลติดต่อของเจ้าของบล๊อก เข้าไปไว้ในโปรแกรม address book ของคุณแทนที่จะต้องคัดลอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ด้วยมือ ในเวลาอันใกล้ ไมโครฟอร์แมตจะทำให้ทุกคนสามารถทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่สามารถถูกค้นหาและแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์, เหตุการณ์และกิจกรรม, resume, ฯลฯ.) โดยที่ไม่ต้องคัดลอกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลกลาง

เบ็น เวสท์ (Ben West)

ไมโครฟอร์แมตเป็นกลุ่มของชื่อ ข้อมูล และโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาจากการวิจัยทางการตลาดอย่างละเอียดเพื่อสนับสนุนการใช้ HTML ที่มีความหมาย และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วอินเตอร์เน็ต

ไมโครฟอร์แมตเป็นมากกว่าแค่ "hCard และ hCal คือไมโครฟอร์แมต"

เดอร์ริค พาลลาส (Derrick Pallas)

ไมโครฟอร์แมตคือโครงสร้างความหมายที่มีแรงผลักดัน คือการให้โครงสร้างกับสิ่งที่ใครๆก็ทำกันโดยทั่วไปอยู่แล้วที่ใช้งานได้ และถูกเขียนออกมาเป็นรูปธรรม

อเลซานโดร มาร์ติน (Alessandro Martin)

ไมโครฟอร์แมตเป็นกรอบสำหรับเนื้อหาของคุณ เมื่อคุณใช้ไมโครฟอร์แมต คุณบอกว่าเอกสารที่คุณเขียนในหน้าเว็บนั้นหมายความว่าอะไรทั้งกับคนอ่านและกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เขียนโดย อเลซานโดร มาร์ติน

อลัน โฮแกน (Alan Hogan)

ไมโครฟอร์แมตเป็นใบรับประกันว่าใครก็ตามที่ต้องการสามารถึงเอาข้อมูลบางชนิดจากเว็บของคุณโดยไม่ต้องห่วงว่าเมื่อคุณออกแบบเว็บของคุณใหม่ เค้าจะต้องเขียน parser สำหรับดึงข้อมูลเหล่านั้นใหม่เหมือนกัน

สำหรับคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครฟอร์แมตเปรียบเสมือนจาวามากกว่าระบบปฏิบัติการ คุณเขียนโปรแกรมจาวาแค่ครั้งเดียวและเอามันไปรันบนแมค วินโดว์ ไลนุกซ์ โซลาริส ฯลฯ ข้อมูลที่ใช้ไมโครฟอร์แมตเพียงแค่ถูกเขียนครั้งเดียว และก็สามารถเข้าใจได้โดยทั้งคนและคอมพิวเตอร์

เขียนโดย อลัน โฮแกน (Alan Hogan).

Hugh Macleod

1385900792_0769162b18.jpg

2007 September by Hugh Macleod.

โทบี อิงค์สเตอร์ (Toby Inkster)

คุณรู้หรือเปล่าว่าเนื้อหาที่คุณมีอยู่แล้วในหน้าเว็บคุณน่ะ...ไมโครฟอร์แมตบอกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเนื้อหาพวกนั้นหมายความว่าอะไรแหละ

เพิ่มความหมายของคุณที่นี่

ไมโครฟอร์แมตคือ...(ใส่ความหมายของคุณที่นี่)

เขียนโดยคุณ

Note: คุณสามารถอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายที่อยู่ในหน้านี้ได้ที่หน้า definition-feedback กรุณาเพิ่มความคิดเห็นของคุณที่หน้านั้น (แทนที่จะแทรกเข้าไปในหน้านี้)

ลิงค์อื่นๆ

ฉบับแปลของหน้านี้