how-to-play-gl

From Microformats Wiki
Jump to navigation Jump to search

Por favor, se esta é a túa primeira visita le a páxina de introdución

Como actuar

Guidelines

Antes de colaborar sigue as normas:

 1. Tes que crear unha conta (le Cómo crear un nome de usuario na Wikipedia) antes de modificar/crear páxinas.
 2. Le sobre a Declaración voluntaria de Dominio Público de microformats.org e, por favor, engade o Molde: publicado baixo dominio público á túa páxina de usuario se vas publicar as túas colaboracións en microformats.org coa licenza de dominio público.
 3. Téntao no canal de IRC (preferable) ou nas listas de correo primeiro (e le a páxina listas de correo antes de facelo).
 4. Se escribes algunha opinión, firmaa co teu nome de usuario - podes facelo fácilmente engandido catro ~, así: ~~~~.
  • Nalgunhas ocasións é necesario editar o contido asinado por outros colaboradores (a diferencia do contido xeral), ten coidado de non cambiar o seu significado.
 5. Por favor, crea só páxinas relacionadas co tema dos microformatos nesta wiki. Outro tipo de páxinas serán eliminadas.
 6. Por favor, cumple as convencións para a nomenclatura das páxinas.
 7. Non uses as páxinas de discusión. Ver #3.
 8. Por favor, asegurate de que escribes XHTML válido.
 9. Cando pegues código, engade saltos de liña ata chegar a un largo razoable.
 10. Por favor, non uses "?" ou outros caracteres de puntuación nos encabezados - esto axuda a manter as URLs coma indentificadores curtos e sinxelos de ler, e copiar/pegar, etc.
 11. Os títulos deben estar marcados explícitamente coas etiquetas <h1> <h2>, etc. co fin de evitar que se amosen / contaminen a Taboa de Contidos. Se atopas este tipo de títulos nunha páxina, por favor non os cambies polos estilos de título "=" ou "==".
 12. Evita renomear/cambiar o texto dos títulos, incluiso se só é para poñerlle maiúsculas ou axustalos ás normas que se aplican ós títulos. Os títulos úsanse a miúdo coma enlaces permanentes, e cambialos pode romper eses enlaces. Así que se coidadoso cando crees títulos. Podes cambiar un título se tes a precaución de deixar un <div id="antigotituloID"></div> arredor do novo título con antigotituloID colocado co valor necesario para manter o enlace permanente no título.
 13. Evita facer modificacións globais na wiki (por exemplo, os mesmos cambios aplicados a varias páxinas, é decir, a unha dúcia de páxinas ou máis). Se tes algunnha idea sobre como mellorar de xeito global o estilo dalgo na wiki, por favor, engádeo na túa sección da páxina de [to-do|cousas por facer]] e despois pregúntalle á comunidade na lista de discusión de microforamtos a ver qué opinan. Interpreta a ausencia de resposta(s) coma desinterés e un rexeitamento implícito. De cando en vez, os administradores fan cambios globais na wiki para eliminar spam, arranxar os danos provocados por outras edicións globais, etc.
 14. Por favir, evita responder cun "Non" a preguntas e temas. En vez deso proporciona cando menos unha frase curta cunha razon que proporcione máis información da que se da na pregunta ou no tema.
 15. Non elimines os "enlaces vermellos", non crees páxinas con "..." só para que non aparezan. Os enlaces vermellos son útiles para dar a coñecer a necesidade ou o desexo de que esa páxina exista, e a persoa que o fai pode non ser a mesma persoa que ten o tempo para facela, ou ten experiencia abondo para facer un borrador desa páxina. Os enlaces a páxinas que ainda non se crearon sirven a miúdo coma unha sinxela (e fácil de realizar) lista de "cousas por facer". Eliminar eses enlaces faino máis difícil. (Unha excepción poden ser os enlaces vermellos a microformatos que non existen, por exemplo "hbib", que debería ser eliminado, o que sería desexable para que fose máis difícil/menos cómido crear novos microformanos). E para rematar, como enlaces que son, proporcionan información, non son redundantes.
 16. Non uses o mecanismo "Categories" (categorías) de MediaWiki. Tampoco as páxinas "Talk" (páxinas de discusión), esta comunidade non usa todas as características de MediaWiki.
 17. Non crees un novo enlace "User:" a man. Os enlaces User: só deberían ser creados coma o resultado de que os usuarios asinan as súas modificacións con ~~~ ou ~~~~. Desta maneira cada páxina User: corresponderá a un login, e non a unha páxina enlazada por accidente que non corresponde cun login. Se ves un enlace vermello que debería ser un enlace a un User:, por exemplo [[DavidJanes]], mellor ca ca editar o enlace, crea unha redireción ó enlace da páxina de User: desa persoa.
 18. Comproba "what links here" (qué enlaces apuntan aquí) antes de mover páxinas e, se procede, arranxa os enlaces á páxina que estás movendo.
 19. Please use U.S. English (en-US) spellings of words on English microformats pages. This is by convention, e.g. see the W3C Manual of Style Spelling Editorial Guideline.
 20. Use templates for RFC 2119 terms such as MUST.
 21. As referencias a elementos (X)HTML deberían ser en minúsculas e marcadas entre <code>...</code>, por exemplo o elemento input. Esta convención adóptase do uso do Manual de Estilo do W3C
 22. Usa example.org coma exemplos de URL no sitio de dominios falsos (pode que estean rexistrados, sean usados para spam, ect.). Cando o fagas, asegúrate de usar etiquetas example.org, por exemplo: <nowiki>http://example.org/</nowiki> para que as URLs non sean auto-enlazadas por MediaWiki. Onde se precise ilustrar a interación entre varios dominios, podes usar example.net ou example.com ou subdominios de example.org coma foo.example.org.
 23. Se te das conta de que alguén está continuamente editando unha páxina que a ti che gustaría modificar (o que se sabe mirando no canal de IRC ou na páxina de Cambios recentes), contempla a posibilidade de agardar polo menos 10 minutos despois da súa última moficicación, pode que a persoa que está editando teña máis cambios que facer, e agardar uns minutos vaiche aforrar tempo ó evitar conflictos de edicións.

Accesibilidade

 1. Utiliza maiúsculas para os acrónimos coma HTML e <strong style="text-transform:uppercase"> para engadir intensidade a frases coma "NON FACER". Esto mellora a accesibilidade (falta cita) para o software de lectura e outros axentes (falta lista e versións do software de lectura e outros axentes afectados).

Limpeza do wiki

Ver eliminación de spam.

Se ves algo que cres que pecisa unha enorme limpeza na wiki, por favor, notifícallo aos administradores no canal de irc ou na lista de discusión antes de facelo por ti mesmo.

Relacionado

Ver persoalización de MediaWiki para ler anotacións breves de cómo a wiki de microformatos é diferente dunha instalación "tipica" de MediaWiki, podeche ser de axuda ler como usar e convencións na nomenclatura.